El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern (PRTR), subvencionat a través del fons europeu Next Generation EU, ofereix mitjançant diverses convocatòries el finançament necessari perquè les empreses realitzin instal·lacions lligades a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energies renovables.

 

Els ajuts que s’estan posant en marxa per a l’autoabastiment energètic redunden en una competitivitat més gran per a les companyies, en costs menors i en avantatges fiscals. A més de la reducció de la petjada de carboni que generen amb l’activitat comercial, signifiquen també un compromís més gran per part de l’entitat amb els criteris ESG (corresponents a les sigles en anglès de factors ambientals, socials i de govern corporatiu) i una millor imatge de marca.

Tramitació dels ajuts europeus

L’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), entitat pública empresarial adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, és l’organisme encarregat de gestionar el programa d’incentius per a l’execució d’instal·lacions lligades a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovables, finançat mitjançant el fons europeu Next Generation EU. Es tracta del programa d’aquestes característiques d’import més gran de la història, amb un total de 660 milions d’euros, ampliables a 1.320 milions. Les subvencions es tramiten i concedeixen a través de les comunitats autònomes.

 

Les empreses que pretenen accedir als ajuts europeus han de dirigir-se a les seus electròniques dels organismes que les convoquen i seguir les instruccions que es fixen a les bases per realitzar la sol·licitud. Les peticions s’atenen per rigorós ordre de presentació fins a l’esgotament dels fons i poden presentar-se fins al 31 de desembre del 2023. Aquests ajuts són incompatibles amb altres que es poguessin concedir per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea (UE) o d’organismes internacionals.

 

La petició de la subvenció ha de presentar-se per l’entitat responsable del projecte d’autoconsum energètic i l’aprovació de la sol·licitud garanteix que l’ajut es concedirà un cop executada la instal·lació. A partir d’aquest punt, la companyia compta amb un termini de 18 mesos per executar l’obra i justificar-la, i poder rebre així els fons europeus. L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada que haurà de romandre instal·lada com a mínim durant cinc anys.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Quina és la quantia dels ajuts europeus?

El pressupost màxim subvencionat per projecte ascendeix a 50 milions d’euros i contempla la cobertura de la inversió en equips i materials, obra civil, equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars, sistemes de gestió i monitoratge, i redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa, entre altres actuacions. A més, aquelles empreses que ho necessitin també poden sol·licitar la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per optimitzar l’ús de l’espai.

Fons europeus per a grans empreses i pimes

L’import d’aquests ajuts europeus varia en funció de si el receptor és una gran empresa, una petita i mitjana empresa (pime) o un autònom. En el cas de les plaques fotovoltaiques, els ajuts van des del 15 % per a una gran empresa fins al 45 % per a una pime amb un sistema d’autoconsum inferior a 10 quilowatts (kW), que és la potència que requereix un local comercial o un restaurant. Per a l’energia eòlica, que permet obtenir electricitat mitjançant aerogeneradors de mida petita, en canvi, la subvenció oscil·la entre el 20 % per a la instal·lació en grans empreses i el 50 % per a les pimes que contractin menys de 10 kW.

 

El finançament que s’atorga per a les instal·lacions de bateries també varia entre el 45 % i el 65 %. I, en el cas de la climatització amb renovables, és a dir, l’ús de biomassa (que és matèria orgànica que en cremar-se produeix calor) o geotèrmia (que consisteix en l’aprofitament de les altes temperatures del subsol), entre altres sistemes, l’ajut depèn de la tecnologia emprada, oscil·lant entre el 40 % i el 70 %. Aquests percentatges s’incrementen un 5 % en el cas que les empreses estiguin ubicades en municipis amb menys de 5.000 habitants.

 

Per a una empresa, comptar amb l’assessorament adequat pot marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs en la recepció dels ajuts del fons europeu Next Generation EU. És recomanable comptar amb un gestor del banc que s’encarrega d’informar, resoldre dubtes, ajudar amb els tràmits i aconsellar sobre les millors opcions disponibles.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Espanya podria rebre fins a 160.000 milions d’euros del fons europeu Next Generation EU, els ajuts del qual es distribuiran fins a l’any 2026 a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Les empreses han de conèixer com es canalitzen aquests ajuts, així com les convocatòries a què poden accedir, per la qual cosa és indispensable comptar amb assessorament professional.

 

L’objectiu de tots aquests fons no és només ajudar les companyies a recuperar la seva activitat després de la situació derivada de la pandèmia. També estan pensats per establir les bases, a llarg termini, de l’economia del futur. Perquè una empresa pugui accedir als fons europeus, el principal requisit és que el seu negoci estigui orientat cap a la digitalització i la sostenibilitat.

Com pot una empresa obtenir els ajuts europeus?

La condició indispensable perquè una empresa pugui obtenir aquests ajuts és que compleixi amb les directrius establertes per la Unió Europea (UE) i que aportin valor a algun dels eixos del PTRT espanyol.

 

Existeixen diverses vies perquè una petita i mitjana empresa (pime) pugui beneficiar-se d’aquests ajuts europeus:

 • Contractes per al finançament d’actius públics a través de licitacions.
 • Subvencions per al finançament d’actius privats.
 • Subvencions directes per a adquisició d’actius privats.
 • Presentació o participació en un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE).
 • Proveïdors de béns i serveis.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Passos per accedir als fons europeus

Aquests són els passos que ha de fer una empresa que aspiri a obtenir els ajuts europeus:

 • Reflexió estratègica. Què aporta l’empresa als objectius d’aquests fons europeus? Quina de les seves activitats té més potencial? I què podria fer per contribuir a la modernització de l’economia espanyola?
 • Projectes que s’ajustin al PRTR. Identificar un projecte dintre de l’empresa que encaixi amb els objectius previstos en alguna de les convocatòries publicades.
 • Necessitats financeres del projecte. Redactar un document en què s’estableixin clarament les necessitats financeres que té l’empresa per poder dur a terme el projecte.
 • Impacte del projecteDesprés de fixar les seves necessitats financeres, és necessari valorar l’impacte que el projecte pot tenir en els indicadors clau definits per cada convocatòria.

A més, per poder optar a una de les convocatòries del fons europeu Next Generation EU, una empresa ha de:

 • Identificar els canals d’informació, és a dir, saber on es poden trobar les bases de la convocatòria i quan es publiquen.
 • Saber quins organismes convoquen aquests ajuts.
 • Assegurar-se que la companyia és capaç d’elaborar les memòries tècniques necessàries per aspirar a l’ajut.

En últim lloc, cal recordar que l’execució del projecte aspirant ha de poder mesurar-se i verificar-se de forma objectiva. Per a fer-ho caldrà aportar les mesures amb les quals s’avaluarà la implantació del projecte.

Assessorament per accedir als fons europeus

El sector bancari està jugant un paper clau per cofinançar les inversions, canalitzar els ajuts i exercir un efecte d’amplificació. De fet, en molts projectes que no estaran coberts al 100 % pel paraigua del PRTR, els bancs poden cofinançar-los perquè puguin executar-se.

 

Així mateix, l’assessorament que presta un professional com ara el gestor del banc és fonamental perquè les pimes i els autònoms es preparin i accedeixin en les millors condicions a aquests ajuts europeus.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Una de les claus del fons europeu Next Generation EU és la transformació digital que, en el cas d’Espanya, aglutinarà el 33 % dels recursos que es rebran. Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en què s’aborda el repartiment d’aquests ajuts, la digitalització de les petites i mitjanes empreses (pimes) és un element essencial. El programa principal per aconseguir-ho és Kit Digital, dotat amb 3.067 milions d’euros que aniran destinats a modernitzar el teixit productiu nacional. Com s’hi pot accedir?

 

Ja s’han publicat tres convocatòries d´aquest programa, dirigides a pimes i a autònoms. Per obtenir els ajuts, és fonamental complir els requisits i seguir els passos que s’indiquen; per això, davant de qualsevol dubte, el més aconsellable és recórrer a l’assessorament professional que ofereix el gestor del banc i sol·licitar el suport de l’agent digitalitzador seleccionat.

Convocatòries obertes del Programa Kit Digital

Tal com assenyala Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, durant el webinar Digitalitza i impulsa el teu negoci amb els ajuts del Kit Digital, organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell, “amb aquest programa, les empreses tenen el repte del creixement, així com el de convertir-se en més resilients per afrontar futures crisis amb millors garanties d’èxit”.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

Per accedir a les convocatòries del Programa Kit Digital, l’únic criteri de concessió és l’ordre de presentació de sol·licituds; si hi ha crèdit suficient, un cop comprovat que es compleixen els requisits exigits, s’atorga l’ajut corresponent:

 • Convocatòria per a empreses d’entre 10 i 49 empleats. Amb una dotació de 500 milions d’euros, en què se’ls ofereix un bo digital de 12.000 euros per adquirir solucions de digitalització, per exemple, per a les seves pàgines web i la seva presència a Internet, per a la gestió de les xarxes socials, per al desenvolupament del comerç electrònic i la gestió de clients, per a l’adquisició de serveis i eines per a la seva oficina virtual, per al desenvolupament de les factures electròniques, o per afavorir que tinguin comunicacions més segures i protegides. El termini de presentació de sol·licituds és obert fins al 15 de març del 2023.
 • Convocatòria per a empreses d’entre 3 i 10 empleats. Amb una dotació de 500 milions d’euros, a través de bons digitals de 6.000 euros per a àmbits com la seva presència online, el desenvolupament de la seva oficina virtual, la intel·ligència empresarial i analítica, la ciberseguretat o el creixement del seu marketplace. Es pot sol·licitar fins al 2 de setembre de 2023.
 • Convocatòria per a autònoms i empreses de fins a 3 empleats. Ha estat l’última que s’ha posat en marxa i concedeix un bo digital de 2.000 euros, que es podrà sol·licitar fins al 20 d’octubre del 2023.

Passos per sol·licitar el bo Kit Digital

Com explica al mateix webinar Sabela Tilve, sènior Manager Strategic R&D Projects a Grupo MásMóvil, el primer que ha de fer qualsevol empresa o autònom que estigui interessat en una convocatòria del Kit Digital és mesurar el seu nivell de digitalització per mitjà d’un test d’autodiagnòstic. El camí més ràpid per fer-ho és a través de la plataforma web Accelera Pime.

 

A continuació, cal seleccionar la solució de digitalització que ofereix el programa i fer el tràmit de presentació de la sol·licitud, que inclou:

 • Fer la petició formal a la seu electrònica de Red.es.
 • Accedir al catàleg d’agents digitalitzadors i seleccionar aquell amb qui es vol desenvolupar les solucions digitals. Els agents digitalitzadors, segons Alberto Díaz, Responsable d’Aliances i Transformació digital per a empreses del Grup MásMóvil, “són clau per a les empreses, ja que ofereixen les solucions i els serveis tecnològics que necessiten”.
 • Posar-se en contacte amb l’agent digitalitzador seleccionat i subscriure un acord de prestació de solucions de digitalització.

Cal recordar que el beneficiari d’un bo digital disposa de sis mesos des de la concessió per formalitzar la compra de solucions.

 

En qualsevol cas, abans de sol·licitar qualsevol ajut, el més recomanable és comptar amb l’assessorament del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que tinguin els responsables d’una empresa o els autònoms que desitgin inscriure’s en una convocatòria, informant sobre quina pot ser l’alternativa més adequada.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Els canals digitals són, avui, la principal via que tenen les empreses per identificar i seleccionar productes i serveis. Així ho assenyala Erik Rigola, consultor d’estratègia i màrqueting digital de RocaSalvatella, al webinar Com construir una experiència de compra omnicanal per a B2B, organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell. Aquest expert indica que el mercat digital B2B (aquell en què les empreses venen a empreses) mou cada any al voltant de 12,2 bilions de dòlars a tot el món, mentre que el B2C (que és el mercat de consum massiu, on les empreses ofereixen els seus productes i serveis als consumidors) ronda els dos bilions. Per això, “és fonamental per a qualsevol organització centrar-se en l’experiència de client omnicanal per augmentar les vendes i assolir l’èxit”, que es fonamenta en aspectes com la transparència, el coneixement i l’anàlisi.

Com conèixer els teus clients

En paraules de Rigola, “una empresa que no evoluciona com ho fa el mercat, tard o d’hora morirà. Tots els models de venda canvien i és fonamental centrar-se en l’omnicanalitat per oferir als clients una experiència unificada”.

 

Entre les principals claus que diferencien l’omnicanalitat d’altres estratègies comercials com la multicanalitat o el cross channel, Rigola destaca:

 • Generar una experiència global, independentment del canal que es faci servir.
 • Fer una fusió total entre els canals de relació amb el client.
 • Possibilitar una consistència total, incloent-hi serveis de customer care gràcies a l’ús d’un bon customer relationship management (CRM).

En qualsevol cas, aquest expert afirma que qualsevol empresa que hagi d’implementar una estratègia omnicanal “ha d’identificar els objectius, definir el customer journey (és a dir, de quina manera arribaran els productes i els serveis al client final) per saber com poder abordar-los als canals digitals i avaluar de manera permanent com participaran les diferents baules de la cadena de valor en el procés de venda. A més, sempre s’ha d’adoptar una actitud holística amb l’ús de bases de dades unificades, ja que continuarà havent-hi moments en què convingui continuar recolzant-se en els models offline”.

 

Amb tota aquesta informació, es poden implementar periòdicament millores en les accions relacionades amb l’omnicanalitat, i es pot arribar a obtenir un avantatge competitiu al segment de negoci. De tota manera, Rigola identifica algunes altres claus que han d’estar presents en qualsevol estratègia omnicanal, com són:

 • La velocitat en el moment en què els clients puguin interactuar per obtenir digitalment informació o per concretar una compra online.
 • La transparència suficient per entendre de quina manera la solució que els ofereix l’empresa venedora els donarà una resposta eficaç real a les seves necessitats.
 • La capacitat d’afavorir una interlocució àgil entre comprador i venedor, per exemple, a través de diferents vies simultànies com xatbots, videoconferències en streaming o per telèfon.

Beneficis de l’omnicanalitat

Entre els beneficis que té l’omnicanalitat a les estratègies comercials B2B, Rigola destaca:

 • Una experiència de client millor i més completa.
 • Més fidelitat dels usuaris.
 • Increment, a mitjà i llarg termini, de les vendes digitals.
 • Millor accés a les dades dels clients, fet que potencia la personalització de l’experiència de compra.

Els fons europeus i la digitalització

El fons europeu Next Generation EU, mitjançant diferents convocatòries, pot contribuir decisivament a potenciar el desenvolupament d’estratègies omnicanals per part de les empreses. Entre les opcions que ja estan disponibles, destaca el Programa Kit Digital, que contempla ajuts per a l’adopció de mesures pràctiques per augmentar la digitalització dels negocis. L’objectiu d’aquest programa és subvencionar la implantació de solucions digitals per incrementar el nivell de maduresa digital de les empreses, independentment del sector d’activitat.

 

En qualsevol cas, abans de posar en marxa una estratègia omnicanal, el més recomanable és comptar amb l’assessorament del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que tinguin els responsables d’una empresa o els autònoms i els guiarà sobre què és el més convenient per al seu negoci.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

En els dos últims anys s’ha accelerat el procés de digitalització de moltes petites i mitjanes empreses (pimes). Aquesta mena d’empreses han hagut d’adaptar-se a un escenari en què disposar d’una pàgina web o d’una botiga online és fonamental. L’arribada del fons europeu Next Generation EU contribuirà a enfortir aquesta tendència, tenint en compte que el 33 % dels 140.000 milions d’euros que arribaran a Espanya fins al 2026 estarà focalitzat en la transformació digital. El Programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, serà clau.

 

Aquest programa té com a objectiu digitalitzar al voltant d’un milió de pimes i autònoms, oferint-los solucions de digitalització per, entre altres coses, impulsar la seva presència a Internet, per desenvolupar el comerç electrònic i la gestió de clients, per emetre les factures electròniques, o per afavorir l’augment de la ciberseguretat en els processos.

Reptes de la digitalització d’una pime

Al voltant del 50 % de les pimes espanyoles no arriba encara a un nivell mitjà de digitalització, fet que pot derivar en un problema a l’hora de competir amb empreses més grans i amb més recursos. Si bé és cert que les grans corporacions són conscients de la necessitat d’aplicar la tecnologia per ser més competitives, la majoria de les empreses més petites no han afrontat el seu procés de digitalització.

 

Entre els principals reptes que troben en el camí de la digitalització hi ha els elevats costos d’implantació, la manca de competències tecnològiques i de talent qualificat, l’absència de plans de formació interns, la resistència al canvi i la dificultat d’accés al finançament per dur a terme les inversions necessàries.

Una oportunitat per a les pimes

El Programa Kit Digital persegueix ajudar les pimes i els autònoms en la seva digitalització amb subvencions o bons digitals que es gestionen a través dels agents digitalitzadors. L’objectiu és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les pimes en àmbits com la seva presència online, el desenvolupament de la seva oficina virtual, la intel·ligència empresarial i analítica, la ciberseguretat o el creixement del seu marketplace. Qualsevol pime pot ser beneficiària del Programa Kit Digital si compleix uns requisits de sol·licitud relativament simples.

 

La primera convocatòria d’ajuts, llançada el mes de març passat per a empreses d’entre 10 i 49 empleats per un import màxim de fins a 12.000 euros, ha rebut de moment unes 70.000 sol·licituds i ja hi ha més de 35.000 bons assignats. Després de completar aquesta primera convocatòria, se’n va activar una segona centrada en empreses d’entre 3 i 10 empleats, amb un pressupost de 500 milions d’euros i fins a 6.000 euros de bonificació; i una tercera i última convocatòria d’ajuts, dotada amb 500 milions d’euros més per a microempreses de menys de 3 treballadors que podran comptar, cadascuna, amb un màxim de 2.000 euros.

 

Per sol·licitar el Kit Digital, s’hauran de presentar dins el termini i en la forma escaient els formularis automatitzats que s’han posat a disposició de les pimes a través de Red.es i Accelera Pime. Un cop concedit l’ajut, per exercir el seu dret a cobrament el beneficiari ha de seleccionar i contractar la solució de digitalització que vulgui adoptar entre les quals hi ha disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Kit Digital, i formalitzar un acord en un termini màxim de sis mesos des de la notificació que l’ajut ha estat concedit.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

A més dels ajuts corresponents al fons europeu Next Generation EU, les pimes i els autònoms poden accedir a altres recursos, com, per exemple, el Fons Next Tech (per fomentar projectes digitals innovadors d’alt impacte). També hi ha altres ajuts específics centrats en l’emprenedoria digital femenina o en la integració dins dels negocis de la intel·ligència artificial (IA) i de la robotització.

 

Si es vol demanar alguna d’aquestes subvencions, l’acompanyament d’un expert, com el gestor del banc és clau per no cometre errors a l’hora d’accedir als ajuts europeus i poder digitalitzar amb èxit una pime.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Un dels reptes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és la modernització del teixit industrial per adequar-lo als requisits de l’estratègia europea sobre economia circular, que es materialitza en un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) sobre el foment de l’economia circular a l’empresa. L’últim trimestre del 2022 es publicaran les primeres convocatòries relatives a aquest PERTE, centrades en els projectes d’eficiència energètica i economia circular en entitats del sector turístic, i en el foment de l’economia circular en l’àmbit de l’empresa.

Claus del PERTE d’Economia Circular

Segons l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, Espanya Circular 2030, els reptes principals a què s’enfronta el teixit industrial són la transformació digital basada en les dades, l’augment de la dimensió de les empreses industrials i la millora de l’eficiència en la gestió de l’aigua, els residus, l’energia i els recursos.

El Consell de Ministres va aprovar el març de 2022 el PERTE d’Economia Circular, que té com a missió principal accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de matèries primeres, reduint la petjada ecològica mitjançant el foment d’accions com el reciclatge i la reutilització dels productes. Les inversions previstes al PERTE inclouen ajuts per valor de 492 milions d’euros i s’espera mobilitzar recursos per valor de més de 1.200 milions fins a l’any 2026.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

Aquest PERTE se centra en 18 instruments distribuïts en dues línies d’acció principals:

 • Actuacions sobre sectors clau. Com el tèxtil, el del plàstic i el de béns d’equip per a la indústria de les energies renovables. Està previst que rebin, en conjunt, uns ajuts de 300 milions d’euros.
 • Actuacions transversals. Per impulsar l’economia circular a l’empresa, amb ajuts que es distribuiran en quatre categories adreçades a la reducció del consum de matèries primeres, el desenvolupament de l’ecodisseny, la gestió de residus i la digitalització. Rebran de manera directa 100 milions d’euros, ampliables en 92 milions més en funció de la demanda que atreguin.

Totes les convocatòries que es publiquin estan obertes a les empreses, però cal que compleixin els requisits formals previstos per a cadascuna d’elles.

 

Pot interessar-te: Com pots sol·licitar els ajuts del fons Next Generation EU

 

Durant el quart trimestre del 2022, es publicaran dues convocatòries centrades en l’economia circular:

 • Projectes d’eficiència energètica i economia circular en empreses turístiques. Dirigida pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (tot i que estarà vehiculada per les comunitats autònomes). Estarà adreçada tant a persones físiques com jurídiques que siguin propietàries d’edificis existents destinats a l’allotjament turístic, com a empreses que siguin directament les explotadores d’aquests edificis. El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 170 milions d’euros.
 • Foment de l’economia circular a l’àmbit de l’empresa. Anirà directament a càrrec del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Se centrarà en empreses, entitats d’economia social i agrupacions. El pressupost és de 192 milions d’euros.

La importància de comptar amb assessorament

L’assessorament és clau perquè les empreses puguin preparar les seves estructures financeres i complir adequadament els requisits de cada convocatòria, així com per poder accedir als ajuts europeus en les millors condicions. En tot això, el paper de les entitats bancàries és determinant, amb un servei d’informació, d’assessorament professionalitzat i d’acompanyament en tot aquest procés.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

El fons europeu Next Generation EU ofereix a les empreses, tant a les grans com a les petites i mitjanes (pimes) i als autònoms un ampli ventall d’ajuts a través de la publicació de diferents convocatòries. Per accedir-hi en les millors condicions possibles, és clau entendre què són els fons europeus, com es distribueixen i quins requisits cal complir.

Conceptes clau per accedir al fons europeu Next Generation EU

FEADER

 

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) s’enfoca a la resolució de problemes específics de les zones rurals de la Unió Europea (UE).

 

FEDER

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es destina al desenvolupament de manera equilibrada a les regions de la UE.

 

FOCIT

 

El Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT) vol millorar l’activitat turística del continent. Sobretot, afavorirà els projectes que es desenvolupin amb actuacions d’innovació i de modernització en l’àmbit sostenible i de l’eficiència energètica, entre d’altres.

 

FSE

 

El Fons Social Europeu (FSE) està focalitzat en projectes alineats amb l’ocupació a la UE i en la inversió en el capital humà.

 

IPCEI

 

IPCEI correspon a les sigles en anglès d’Important Projects of Common European Interest. Consisteix en una sèrie d’ajuts a escala estatal enfocats a l’activitat d’R+D+I, establert per la Comissió Europea. Pretén agilitzar i facilitar el desenvolupament de projectes transfronterers a gran escala que siguin un benefici comú per a l’economia de la UE. A Espanya hi ha el pla España Puede, que vol donar un impuls a la participació d’empreses espanyoles en projectes d’interès comú europeu al sector de cloud, el dels satèl·lits o el de l’automoció, entre d’altres.

 

MDI

 

Les manifestacions d’interès (MDI) són el vehicle mitjançant el qual els diferents ministeris publiquen avisos per identificar les àrees d’interès a les quals destinar els fons. D’aquesta manera, es poden avaluar i analitzar els possibles projectes i l’impacte que tenen en la recuperació de l’economia.

 

Pot interessar-te: Quins projectes poden rebre els fons europeus?

 

MRR

 

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) té com a objectiu complementar la inversió i les reformes als estats membres. Està dotat amb 723.800 milions d’euros, 385.800 milions dels quals es destinaran a préstecs i 338.000 milions seran transferències no reemborsables.

 

PERTE

 

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són vehicles de col·laboració publicoprivada amb caràcter estratègic, que pretenen crear un efecte d’arrossegament per a tota l’economia espanyola. La seva base per garantir l’èxit és el cofinançament de les inversions, en què el sector bancari té un paper fonamental. Actualment, ja s’han aprovat 11 PERTE dedicats a àrees com el desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, les energies renovables, la salut d’avantguarda o el model d’economia circular, entre d’altres.

 

PRTR

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d’Espanya és l’eix mitjançant el qual el Govern canalitza els ajuts i els crèdits europeus que es rebran fins a l’any 2026. Compta amb una dotació total de 140.000 milions d’euros i té quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. El PRTR està ordenat al voltant de 10 polítiques que actuen com a palanques per desenvolupar 30 línies d’actuació.

 

REACT-EU

 

És un instrument d’ajuda per a la cohesió dels territoris de la UE, amb una recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia. El pressupost és de 50.600 milions d’euros, dels quals Espanya en rebrà 12.400 que, majoritàriament, s’assignaran a les comunitats autònomes.

 

Pot interessar-te: Fons Next Generation EU: preguntes i respostes

 

SURE

 

Són les sigles en anglès de Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency. El SURE és un mecanisme temporal destinat a mitigar els riscos d’atur en cas d’emergència. Compta amb 100.000 milions d’euros i està disponible per als estats membres per ajudar els treballadors a mantenir els seus ingressos i també les empreses. Es faran arribar en forma de préstecs als estats membres més afectats per fer front a augments sobtats de la despesa pública.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

En qualsevol cas, per conèixer a fons tots aquests conceptes i poder optar als ajuts i les subvencions, és recomanable deixar-se assessorar per un expert, com el de l’entitat bancària, que podrà donar una visió global de tots i aconsellar sobre el més convenient en cada situació.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Les empreses tenen una gran oportunitat per potenciar el seu creixement gràcies al fons europeu Next Generation EU. En total, està dotat amb 750.000 milions d’euros, dels quals Espanya en rebrà 140.000. Aquests diners es repartiran, sobretot, a empreses i a autònoms a través de les convocatòries que estan publicant els ministeris i les comunitats autònomes. L’assessorament professional és clau per complir els requisits formals per accedir a aquests ajuts europeus.

Requisits per accedir als fons europeus

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol s’estructura al voltant de dos vectors principals. D’una banda, la transició ecològica aglutina un 37 % del total dels fons, mentre que la transformació digital n’absorbeix un 33 %. A més, hi ha dos eixos més que completaran el repartiment: la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. El PRTR afirma que, per poder accedir als ajuts europeus i tenir més potencial d’arrossegament, les petites i mitjanes empreses (pimes), en la mesura que sigui possible, han de formalitzar aliances i consorcis, ja que d’aquesta manera és probable que accelerin el seu creixement a través de les sinergies i de les estratègies compartides.

 

Pel que fa als requisits formals que ha de complir una pime que es vulgui presentar a una convocatòria, cal destacar els següents: no ocasionar un perjudici significatiu al medi ambient, respondre a les característiques específiques de cada convocatòria, justificar degudament la quantia dels ajuts que es necessiten i, en el cas de les subvencions, cada projecte ha de complir els requisits recollits a la Llei general de subvencions.

Programes europeus per a les pimes

El títol del component número 13 del PRTR és «Impuls a la pime», i està centrat en l’emprenedoria, el creixement, la digitalització i la innovació d’aquestes empreses, el suport al comerç i la internacionalització. En total, i fins a l’any 2026, es publicaran convocatòries que sumaran 4.894 milions d’euros, organitzades en diferents programes:

 • El Programa Kit Digital, que pretén promoure la digitalització de les pimes i dels autònoms.
 • El Pla d’Acció d’Internacionalització 2023-2024.
 • El Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).
 • L’Estratègia Espanya Nació Emprenedora.

El Programa Kit Digital, dotat amb 3.067 milions d’euros, ja ha publicat tres convocatòries centrades a modernitzar i digitalitzar el teixit productiu nacional. El febrer del 2022 es va donar a conèixer la primera, destinada a les empreses d’entre 10 i 49 empleats, que va comptar amb un pressupost de 500 milions d’euros i que va fixar la quantia de cada bo digital en 12.000 euros. Al setembre es va obrir la segona convocatòria, per a entitats d’entre 3 i 10 empleats, que va disposar del mateix pressupost; en aquest cas, els bons digitals van ser de 6.000 euros. I una tercera, oberta a finals d’octubre, destinada a autònoms i microempreses de fins a dos treballadors, en què cada bo digital és de 2.000 euros.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

El rol del sector bancari i de la col·laboració publicoprivada

Tal com es recull al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, la distribució del fons europeu Next Generation EU entre les empreses es durà a terme mitjançant tres instruments principals:

Els bancs, per tant, són molt importants per complementar les necessitats econòmiques que tinguin les empreses, per oferir-los un servei d’informació, d’assessorament professionalitzat i d’acompanyament en el procés que els aporti seguretat i confiança i els permeti beneficiar-se dels fons i aprofitar els fons de manera òptima.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

La digitalització suposa nombrosos avantatges per a les empreses, però també comporta alguns riscos. Les estafes digitals, els ciberatacs, les suplantacions d’identitat o el robatori d’informació suposen una amenaça per a les empreses. Sobretot per a les petites i mitjanes empreses (pimes), que són les que tenen menys capacitat per invertir en ciberseguretat. Com es poden protegir?

Claus per impulsar la ciberseguretat d’una pime

La ciberseguretat és clau per a una pime. Aquest mena d’empreses han d’aplicar una sèrie de pràctiques per protegir la informació i les dades quan desenvolupen les seves activitats al núvol. Entre altres, l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) destaca els següents:

 • Política de seguretat. L’empresa ha de desenvolupar i difondre entre els empleats una normativa clara de ciberseguretat. S’hi ha d’especificar un protocol d’actuació davant de diferents situacions, com ara l’ús de xarxes Wi-Fi públiques, les contrasenyes dels correus corporatius o l’accés a determinades pàgines web des d’ordinadors de l’empresa.
 • Control d’accés. Cal assegurar-se que la informació de l’empresa allotjada al núvol o a carpetes digitals estigui disponible només per a les persones indicades. Per això és bàsic identificar qui pot accedir on i per a què. Aquí són clau l’identificador d’usuari, els drets d’accés, les autoritzacions, les autenticacions la o informació biomètrica.
 • Còpies de seguretat. Les còpies de seguretat són la salvaguarda bàsica per protegir la informació de l’empresa. Cal assegurar-se que aquesta informació estigui emmagatzemada en un suport i un servidor segurs. També és fonamental xifrar aquesta informació i destruir les dades que ja no siguin rellevants, però que puguin suposar una amenaça si hi accedeixen persones alienes a l’empresa.
 • Protecció antimalware. Tots els dispositius vinculats a l’empresa haurien de tenir una protecció antivirus actualitzada. Això no afecta només els ordinadors, sinó també els telèfons mòbils i els dispositius d’emmagatzematge extern com ara discs durs o dispositius USB. Un bon programari antimalware o antimaliciós ha de ser capaç de detectar la màxima quantitat possible d’amenaces en temps real.
 • Actualització d’equips i de programes. Els dispositius i els programes informàtics no actualitzats són molt més vulnerables als atacs. Les actualitzacions o els pegats que van traient les empreses de programari serveixen per anar resolent aquestes bretxes de seguretat. Per això, cal instal·lar les actualitzacions en aplicacions i programes com més aviat millor.
 • Seguretat a la xarxa corporativa. Es poden prendre mesures: restringir els accessos a la xarxa corporativa, deshabilitar les connexions per defecte, assegurar-se que tots els dispositius que es connectin estan nets o limitar la navegació a Internet per evitar riscos. També és important configurar adequadament la xarxa Wi-Fi per evitar hi entrin hackers.
 • Informació en trànsit. Treballar des de telèfons mòbils o tauletes a qualsevol lloc pot incrementar l’agilitat de l’empresa, però sempre que es protegeixi aquests dispositius. Han de tenir antivirus, connectar-se a Internet des d’una xarxa pròpia, i mai a través d’una de pública, i tenir instal·lades eines de xifratge de dades i comunicacions.
 • Gestió de dispositius d’emmagatzematge. Com discos durs o USB, on es guarda bona part de la informació de l’empresa. Els dispositius extraïbles, per exemple, són els que comporten més risc de fuga d’informació.
 • Registre d’activitat. Un monitoratge de tots els processos informàtics a tots els equips vinculats a l’empresa ajudarà a detectar l’origen de qualsevol problema i, per tant, a resoldre’l. Així també serà més fàcil evitar amenaces i possibles anomalies en el funcionament dels equips.
 • Continuïtat en el negoci. És fonamental que les empreses prenguin consciència de la necessitat de cuidar la seguretat cibernètica i mantenir actualitzat el decàleg i els protocols d’actuació.

Invertir en ciberseguretat

El fons europeu Next Generation EU suposa una oportunitat perquè les pimes financin la seva ciberseguretat. Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, assenyala al webinar «Fons Next Generation EU: l’impuls de la ciberseguretat a les pimes», organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell, que el Programa Kit Digital serà fonamental per reduir la bretxa de ciberseguretat que hi ha entre les pimes i les grans empreses. Els 3.000 milions d’euros del pressupost d’aquest programa estaran destinats, entre altres coses, a millorar l’administració digital de les pimes en àmbits com la ciberseguretat o l’emmagatzematge i les còpies de seguretat de la seva informació crítica.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

Per accedir als ajuts europeus, és fonamental comptar amb assessorament professional, com el del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que sorgeixi a l’empresa i informarà sobre quina és la millor opció.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Sol·licitar informació