Què és el Fons de Recuperació Europeu

El Govern d’Espanya acaba de publicar l’actualització del seu pla d’inversions i reformes que enviarà a la Comissió Europea per la seva aprovació abans del 30 d’abril de 2021. Mitjançant el Pla de Recuperació, Espanya té previst mobilitzar gairebé 70.000 milions d’euros entre 2021 i 2023 procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, principal instrument del Next Generation EU. A més, Espanya comptarà amb 12.000 milions del programa React-EU.

Els estats membre rebran els fons del Next Generation EU en forma de transferències directes i préstecs. Per accedir als fons, els estats han d’acordar amb la Comissió Europea les àrees d’inversió i reforma a les quals es destinaran. El desembre del 2020, la UE va aprovar el marc pressupostari 2021-2027 i la posada en marxa del Fons de Recuperació Europeu; de manera que si, se segueix el calendari esperat, els estats podrien rebre els seus primers desemborsaments a mitjans del 2121.

Els ajuts europeus se sustenten en tres pilars:

  • Instruments per refermar els esforços dels estats membre per recuperar-se, sortir reforçats de la crisi i reparar-ne els danys.
  • Mesures per impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses que pateixen dificultats econòmiques.
  • Reforços als programes clau de la UE per aprendre de la crisi, treballar en la resiliència del mercat únic perquè sigui més fort i accelerar la doble transició ecològica i digital.
  • Actualment, el focus està posat en l’impuls de la transformació de l’economia, especialment en els eixos de la digitalització i la sostenibilitat. En altres paraules, acompanyar les empreses en la seva modernització.

Com afecta aquesta ajuda a Espanya?

El passat 7 d’octubre, el Govern d’Espanya va presentar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, seguint els criteris establerts per la Comissió Europea. A través d’aquest pla, Espanya té previst mobilitzar 72.000 milions d’euros entre el 2021 i el 2023; un import que suposaria executar, en tres anys, la meitat de tots els fons disponibles per al país a través del fons Next Generation EU.

Espanya serà una de les grans beneficiades del Fons de Recuperació Europeu, ja que podrà rebre fins a l’11 % del PIB en ajuts i, així, pràcticament doblar la capacitat de creixement del país en els pròxims anys. Per accelerar l’arribada dels fons europeus a l’economia real, el Govern d’Espanya va incloure el Pla de Recuperació en els pressupostos generals de l’Estat, de manera que l’aterratge dels fons europeus a l’economia espanyola ja està en marxa. A més, s’ha publicat un RDL de mesures urgents per modernitzar l’Administració pública i per executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb el qual es pretén guanyar agilitat en la tramitació dels fons europeus.

Diferents administracions públiques han llançat Manifestacions d’Interès per identificar empreses i projectes en diferents àmbits. D’altra banda, el registre per als Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) s’obrirà abans del mes de març. Encara no hi ha convocatòries obertes per optar als fons, tot i que ja se sap que es faran a través de les seus electròniques dels ministeris o els mecanismes competents.

Tipus d’ajuts del Fons de Recuperació Europeu

Els quatre eixos sobre els quals se sustenta el Pla de Recuperació, batejat com a “España Puede”, són:

 

transicion_ecologica

Transició ecològica (39% del total)

Els fons europeus permetran accelerar els objectius de transició ecològica establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC). En aquest sentit, el Govern ha declarat que pretén aconseguir un parc de 250.000 vehicles elèctrics per al 2023, la creació de 100.000 punts de recàrrega, la rehabilitació de 500.000 habitatges, la transformació del sistema energètic (100% renovable el 2050), així com fomentar el turisme sostenible i de qualitat.

transicion_digital

Transició digital (29%)

La digitalització es converteix en un vector principal de transformació per a petites i mitjanes empreses, que representen la major part del teixit empresarial espanyol. Aquest eix utilitza com a full de ruta l’Agenda Espanya Digital 2025, que inclou objectius específics per al 2025 centrats, entre d’altres, a garantir una connectivitat adequada per al conjunt de la població; liderar el desplegament de la 5G; incentivar la implantació al teixit empresarial de noves tecnologies com la intel·ligència artificial; impulsar la digitalització del sector públic i de les companyies, amb focus en pimes, start-ups i diversos sectors tractors de l’economia espanyola, i fomentar les competències digitals de la població.

cohesion_social_territorial

Cohesió social i territorial

Els objectius d’aquest pilar són reduir els efectes de la despoblació mitjançant la rehabilitació d’infraestructures i la connectivitat, reforçar la sanitat, l’educació pública i les polítiques actives d’ocupació.

igualdad_genero

Igualtat de gènere

Pretén reduir l’actual bretxa de gènere al mercat laboral i reforçar el sistema educatiu, amb especial atenció a les famílies més vulnerables. Es posaran a disposició de la població 65.000 places d’educació infantil (0-3 anys).

Sectors que poden accedir al Fons de Recuperació Europeu

Tots els sectors de l’economia espanyola són susceptibles de ser beneficiaris dels fons europeus. La quantia dels ajuts no serà necessàriament proporcional a la grandària de cada un dels sectors ni a aquells que hagin estat més danyats per la COVID-19.

S’espera que la construcció, les telecomunicacions i les utilities hi tinguin un paper vertebrador, a causa del seu rol rellevant en un gran nombre d’iniciatives incloses al pla del Govern espanyol. De la mateixa manera, aquests sectors presenten activitats relacionades i auxiliars que també es veuran afavorides per l’efecte d’arrossegament.

La construcció és una activitat prioritària en el marc dels ajuts europeus, molt present en els 30 projectes tractors gràcies al focus de transformació ecològica dels fons. A més, el sector té un efecte d’arrossegament sobre un elevat nombre de pimes que treballen al mateix àmbit. Dins d’aquest sector, els projectes clau seran els de la rehabilitació d’habitatges en termes energètics, la conservació i restauració d’ecosistemes i infraestructures dedicades al transport terrestre.

El sector de les utilities serà un actor important en els projectes vinculats a la transició ecològica. En aquest àmbit s’hi engloben, entre d’altres, els relacionats amb la generació d’energia renovable, la mobilitat elèctrica i la gestió de l’aigua.

El sector de les telecomunicacions serà clau en els projectes enfocats en la transformació digital. Entre els més importants destaquen el desplegament de xarxes ràpides i ultraràpides (5G) i de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial o l’Internet de les Coses, així com la seva importància en l’acompanyament del procés de digitalització d’altres sectors, de les pimes i de l’Administració pública.

A més dels esmentats anteriorment, hi ha altres sectors importants de l’economia espanyola que poden ser potencials grans beneficiaris. Entre ells, l’automoció, l’agroalimentació, el transport, el turisme i la metal·lúrgia.

Quins projectes encaixen en el Fons de Recuperació Europeu?

Projectes enfocats a la digitalització del negoci

Situat com un eix central per la Comissió Europea, la digitalització suposa una millora de la competitivitat de l’empresa i una font de generació de valor. Independentment d’on operi l’empresa o el sector a què pertanyi, la transició a un model digital és l’única manera de competir avui dia.

Projectes relacionats amb la sostenibilitat

Una altra alternativa que és interessant és l’elaboració d’un pla de sostenibilitat. El fet que es destinin fons a aquesta causa no és una mera casualitat, sinó que es deu a tres raons:

  • La pressió que comença a exercir la societat està creixent notablement. Això perjudica notablement la imatge i les vendes d’aquelles organitzacions que no incorporen la sostenibilitat en els seus plans de negoci.
  • No només es destinaran fons a aquest ajut, sinó que, a més, s’ha d’aplicar una fiscalitat desavantatjosa a aquelles empreses que no contribueixin al motor d’aquest canvi. Com hem vist, les ajudes afavoriran les energies renovables, de manera que aquesta transició se n’afavorirà.
  • Els plans que aposten per la sostenibilitat requereixen una gran inversió econòmica que no sol estar acompanyada d’un retorn a curt termini. Per tant, l’existència d’aquests fons n’impulsa la posada en marxa i en facilita la implementació.

Projectes lligats a la recuperació del medi rural

Finalment, el Fons de Recuperació Europeu també destinarà part del pressupost a aquells projectes centrats en la modernització d’infraestructures, la descentralització de les ciutats acompanyada de la recuperació de la vida rural i, fins i tot, la creació de models descentralitzats amb més productivitat i flexibilitat. Els propòsits d’aquests fons són:

  • Assolir la igualtat d’oportunitats per accedir al mercat laboral
  • Millorar la distribució de la riquesa
  • Crear noves formes de vida

Com es pot accedir al Fons de Recuperació Europeu

El procés de sol·licitud per optar a les ajudes europees es troba actualment en fase d’aprovació i revisió per part de les administracions públiques encarregades de repartir els fons. Així mateix, diversos ministeris han llançat consultes públiques (convocatòries de manifestacions d’interès) per identificar els grans projectes tractors susceptibles de rebre fons i reunir més informació per dissenyar les convocatòries. En els pròxims trimestres s’espera que comencin a publicar-se les convocatòries per accedir a les ajudes europees per pal·liar les dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.

Les comunitats autònomes són les responsables d’executar més del 50 % dels fons europeus, mentre que l’Estat en canalitzarà el 40 % i les administracions locals hi tindran un paper més reduït. Per aquest motiu, les reformes legals i administratives que s’han dut a terme i les que poden tenir lloc en l’àmbit autonòmic ajudaran a agilitzar la recepció i la repartició dels fons. Diverses comunitats autònomes ja han presentat els seus plans d’inversió per tal que s’incloguin al Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència que el Govern d’Espanya enviarà a la Comissió Europea perquè l’aprovi.

A Banc Sabadell estem desenvolupant plans d’ajuda i acompanyament especialment dissenyats perquè les empreses estiguin assessorades durant el procés de definició del projecte i, així encaixin amb les directrius d’accés al Pla de Recuperació Europeu. El fet d’assegurar que les característiques del pla empresarial compleixen amb les condicions descrites anteriorment ens dona més possibilitats de ser escollits per rebre els ajuts europeus.

Solicitar información