Ajuts europeus per a l’energia renovable a la teva empresa


13 desembre 2022
time 4 minuts
Estar donde Estés
  • Finances

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern (PRTR), subvencionat a través del fons europeu Next Generation EU, ofereix mitjançant diverses convocatòries el finançament necessari perquè les empreses realitzin instal·lacions lligades a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energies renovables.

 

Els ajuts que s’estan posant en marxa per a l’autoabastiment energètic redunden en una competitivitat més gran per a les companyies, en costs menors i en avantatges fiscals. A més de la reducció de la petjada de carboni que generen amb l’activitat comercial, signifiquen també un compromís més gran per part de l’entitat amb els criteris ESG (corresponents a les sigles en anglès de factors ambientals, socials i de govern corporatiu) i una millor imatge de marca.

Tramitació dels ajuts europeus

L’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), entitat pública empresarial adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, és l’organisme encarregat de gestionar el programa d’incentius per a l’execució d’instal·lacions lligades a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovables, finançat mitjançant el fons europeu Next Generation EU. Es tracta del programa d’aquestes característiques d’import més gran de la història, amb un total de 660 milions d’euros, ampliables a 1.320 milions. Les subvencions es tramiten i concedeixen a través de les comunitats autònomes.

 

Les empreses que pretenen accedir als ajuts europeus han de dirigir-se a les seus electròniques dels organismes que les convoquen i seguir les instruccions que es fixen a les bases per realitzar la sol·licitud. Les peticions s’atenen per rigorós ordre de presentació fins a l’esgotament dels fons i poden presentar-se fins al 31 de desembre del 2023. Aquests ajuts són incompatibles amb altres que es poguessin concedir per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea (UE) o d’organismes internacionals.

 

La petició de la subvenció ha de presentar-se per l’entitat responsable del projecte d’autoconsum energètic i l’aprovació de la sol·licitud garanteix que l’ajut es concedirà un cop executada la instal·lació. A partir d’aquest punt, la companyia compta amb un termini de 18 mesos per executar l’obra i justificar-la, i poder rebre així els fons europeus. L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada que haurà de romandre instal·lada com a mínim durant cinc anys.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Quina és la quantia dels ajuts europeus?

El pressupost màxim subvencionat per projecte ascendeix a 50 milions d’euros i contempla la cobertura de la inversió en equips i materials, obra civil, equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars, sistemes de gestió i monitoratge, i redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa, entre altres actuacions. A més, aquelles empreses que ho necessitin també poden sol·licitar la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per optimitzar l’ús de l’espai.

Fons europeus per a grans empreses i pimes

L’import d’aquests ajuts europeus varia en funció de si el receptor és una gran empresa, una petita i mitjana empresa (pime) o un autònom. En el cas de les plaques fotovoltaiques, els ajuts van des del 15 % per a una gran empresa fins al 45 % per a una pime amb un sistema d’autoconsum inferior a 10 quilowatts (kW), que és la potència que requereix un local comercial o un restaurant. Per a l’energia eòlica, que permet obtenir electricitat mitjançant aerogeneradors de mida petita, en canvi, la subvenció oscil·la entre el 20 % per a la instal·lació en grans empreses i el 50 % per a les pimes que contractin menys de 10 kW.

 

El finançament que s’atorga per a les instal·lacions de bateries també varia entre el 45 % i el 65 %. I, en el cas de la climatització amb renovables, és a dir, l’ús de biomassa (que és matèria orgànica que en cremar-se produeix calor) o geotèrmia (que consisteix en l’aprofitament de les altes temperatures del subsol), entre altres sistemes, l’ajut depèn de la tecnologia emprada, oscil·lant entre el 40 % i el 70 %. Aquests percentatges s’incrementen un 5 % en el cas que les empreses estiguin ubicades en municipis amb menys de 5.000 habitants.

 

Per a una empresa, comptar amb l’assessorament adequat pot marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs en la recepció dels ajuts del fons europeu Next Generation EU. És recomanable comptar amb un gestor del banc que s’encarrega d’informar, resoldre dubtes, ajudar amb els tràmits i aconsellar sobre les millors opcions disponibles.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Solicitar información