Diccionari del fons europeu Next Generation EU


25 octubre 2022
time 4 minuts
Estar donde Estés
  • Finances

El fons europeu Next Generation EU ofereix a les empreses, tant a les grans com a les petites i mitjanes (pimes) i als autònoms un ampli ventall d’ajuts a través de la publicació de diferents convocatòries. Per accedir-hi en les millors condicions possibles, és clau entendre què són els fons europeus, com es distribueixen i quins requisits cal complir.

Conceptes clau per accedir al fons europeu Next Generation EU

FEADER

 

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) s’enfoca a la resolució de problemes específics de les zones rurals de la Unió Europea (UE).

 

FEDER

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es destina al desenvolupament de manera equilibrada a les regions de la UE.

 

FOCIT

 

El Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT) vol millorar l’activitat turística del continent. Sobretot, afavorirà els projectes que es desenvolupin amb actuacions d’innovació i de modernització en l’àmbit sostenible i de l’eficiència energètica, entre d’altres.

 

FSE

 

El Fons Social Europeu (FSE) està focalitzat en projectes alineats amb l’ocupació a la UE i en la inversió en el capital humà.

 

IPCEI

 

IPCEI correspon a les sigles en anglès d’Important Projects of Common European Interest. Consisteix en una sèrie d’ajuts a escala estatal enfocats a l’activitat d’R+D+I, establert per la Comissió Europea. Pretén agilitzar i facilitar el desenvolupament de projectes transfronterers a gran escala que siguin un benefici comú per a l’economia de la UE. A Espanya hi ha el pla España Puede, que vol donar un impuls a la participació d’empreses espanyoles en projectes d’interès comú europeu al sector de cloud, el dels satèl·lits o el de l’automoció, entre d’altres.

 

MDI

 

Les manifestacions d’interès (MDI) són el vehicle mitjançant el qual els diferents ministeris publiquen avisos per identificar les àrees d’interès a les quals destinar els fons. D’aquesta manera, es poden avaluar i analitzar els possibles projectes i l’impacte que tenen en la recuperació de l’economia.

 

Pot interessar-te: Quins projectes poden rebre els fons europeus?

 

MRR

 

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) té com a objectiu complementar la inversió i les reformes als estats membres. Està dotat amb 723.800 milions d’euros, 385.800 milions dels quals es destinaran a préstecs i 338.000 milions seran transferències no reemborsables.

 

PERTE

 

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són vehicles de col·laboració publicoprivada amb caràcter estratègic, que pretenen crear un efecte d’arrossegament per a tota l’economia espanyola. La seva base per garantir l’èxit és el cofinançament de les inversions, en què el sector bancari té un paper fonamental. Actualment, ja s’han aprovat 11 PERTE dedicats a àrees com el desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, les energies renovables, la salut d’avantguarda o el model d’economia circular, entre d’altres.

 

PRTR

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d’Espanya és l’eix mitjançant el qual el Govern canalitza els ajuts i els crèdits europeus que es rebran fins a l’any 2026. Compta amb una dotació total de 140.000 milions d’euros i té quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. El PRTR està ordenat al voltant de 10 polítiques que actuen com a palanques per desenvolupar 30 línies d’actuació.

 

REACT-EU

 

És un instrument d’ajuda per a la cohesió dels territoris de la UE, amb una recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia. El pressupost és de 50.600 milions d’euros, dels quals Espanya en rebrà 12.400 que, majoritàriament, s’assignaran a les comunitats autònomes.

 

Pot interessar-te: Fons Next Generation EU: preguntes i respostes

 

SURE

 

Són les sigles en anglès de Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency. El SURE és un mecanisme temporal destinat a mitigar els riscos d’atur en cas d’emergència. Compta amb 100.000 milions d’euros i està disponible per als estats membres per ajudar els treballadors a mantenir els seus ingressos i també les empreses. Es faran arribar en forma de préstecs als estats membres més afectats per fer front a augments sobtats de la despesa pública.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

En qualsevol cas, per conèixer a fons tots aquests conceptes i poder optar als ajuts i les subvencions, és recomanable deixar-se assessorar per un expert, com el de l’entitat bancària, que podrà donar una visió global de tots i aconsellar sobre el més convenient en cada situació.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Solicitar información