time 3 minuts

Euskadi Next és el programa elaborat pel Govern basc que recull un seguit de propostes per canalitzar les ajudes del Fons de Recuperació Europeu fins al 2026. Un pla que segons els experts destaca pel seu detall i concreció, a més de ser més ambiciós que el pla elaborat pel Govern d’Espanya, “Espanya Puede”, que només contempla un horitzó d’inversió fins al 2023.

Està previst que el 2021 les comunitats autònomes rebin un total de 18.793 milions d’euros del Fons de Recuperació Europeu, dels quals 10.793 milions corresponen al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) canalitzats a través dels Pressupostos Generals de l’Estat; i els altres 8.000 milions d’euros estaran disponibles a través del mecanisme europeu REACT-EU. 

Amb tot, les comunitats autònomes seran les encarregades de gestionar al voltant del 54 % del total dels fons de recuperació aquest any. 

Què és, el pla Euskadi Next?  

Euskadi Next és el programa d’inversions per a la recuperació, la transformació i la resiliència del País Basc que el Govern basc, en coordinació amb les tres diputacions forals i amb els ajuntaments de les tres capitals basques, ha traslladat a l’Executiu per a la seva consideració en el marc de la destinació dels 69.528 milions amb què es dota el MRR a Espanya. 

Així, les propostes presentades al Govern pretenen canalitzar els fons europeus fins al 2026. En aquest sentit, el País Basc aspira a mobilitzar un total de 13.135 milions d’euros en els pròxims cinc anys. 

Cal destacar que cap projecte rebrà un finançament del 100 % del Fons de Recuperació Europeu, de manera que per dur a terme els projectes les empreses hauran de recórrer a l’ús de recursos propis, finançament addicional públic i el finançament bancari o dels mercats de capitals.

Com es distribueixen, els fons del pla Euskadi Next? 

El programa se centra, principalment, en la sostenibilitat. Tant és així que es proposa destinar el 63 % dels fons europeus en aquest territori a la transició ecològica, un percentatge molt superior al del 37 %, llindar fixat per la Comissió Europea i recollit en el Pla de Recuperació del Govern d’Espanya. 

En canvi, només el 21 % de les mesures anirà destinat a la transformació digital. Una xifra lleugerament per sobre del mínim fixat per la Unió Europea, que és del 20 %; encara inferior a la meta nacional, que aspira a dirigir a la digitalització un 33 % dels fons europeus. 

Euskadi Next aporta claredat especialment en els àmbits on la Comunitat Autònoma té competències exclusives 

A més, en el document es recull un llistat de 188 inversions en vuit àmbits estratègics (l’accés a xarxes i la rehabilitació d’habitatges; la mobilitat sostenible, la digitalització i la innovació, la generació d’energies renovables, la gestió d’aigües, la salut i la cura de les persones, l’economia circular i l’aprenentatge). També es destaquen 16 Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), que fomenten la col·laboració publicoprivada per identificar projectes singulars. Euskadi Next aporta una gran claredat sobre els projectes que el Govern basc pretén dur a terme, especialment en els àmbits en què les comunitats autònomes tenen competències exclusives.

Quins organismes gestionaran els recursos? 

El Govern basc vol gestionar els fons directament mitjançant quatre organismes intermedis: el Govern basc i les tres diputacions forals. Tot i que els Ajuntaments també hi participaran, sobretot en els PERTE i en les inversions promogudes per la comunitat autònoma.

Avantatges competitius del País Basc

El País Basc destaca per tenir una base d’R+D molt més gran que la de la resta d’Espanya i per disposar d’una llarga tradició de suport a la competitivitat amb col·laboració publicoprivada i d’universitat-empresa, entre altres fortaleses. Tot això fa que la regió disposi d’unes bases molt propícies per canalitzar els fons europeus àgilment.

Euskadi Next destaca per la seva minuciositat i per la seva transparència 

En definitiva, Euskadi Next és un pla exemplar per l’agilitat, el desglossament, la minuciositat i la transparència amb la qual han explicat perquè es volen fer servir els fons en aquesta comunitat autònoma seguint les claus de sostenibilitat, digitalització i economia social. 

Sol·licitar informació