Aconseguir que les noves intel·ligències artificials pensin en castellà i que la comunitat hispanoparlant sigui la protagonista a l’hora de créixer i crear llocs de treball de qualitat.

EIX I TRANSVERSAL – Base de coneixement en castellà
ico-tick Creació de nous corpus amplis per a la nova economia de la llengua – 93 M€
ico-tick Observatori del castellà – 4 M€
EIX II – Intel·ligència artificial en castellà i llengües cooficials
ico-tick Desenvolupament de l’R+D en castellà i llengües cooficials – 102 M€
ico-tick Xarxa d’Excel·lència en Intel·ligència Artificial – 8 M€
ico-tick Impuls de la indústria d’intel·ligència artificial en castellà – 169 M€
ico-tick Programes de llengües accessibles – 55 M€
EIX III – Ciència en castellà
ico-tick Divulgació nacional i internacional de la ciència en castellà – 30 M€
ico-tick Consolidació del patrimoni tecnicocientífic castellanoparlant – 98 M€
EIX IV – Aprenentatge del castellà al món
ico-tick Plataforma única de certificació del castellà com a llengua estrangera – 80 M€
ico-tick Aprenentatge i penetració del castellà als principals mercats – 10 M€
ico-tick Digitalització de l’Institut Cervantes – 38 M€
ico-tick Acció exterior educativa en castellà – 346 M€
EIX V – Indústries culturals
ico-tick «España Hub Audiovisual»: producció audiovisual i videojocs – 41 M€
ico-tick Digitalització de continguts i fons documentals de diferents museus i patrimoni – 26 M€

Articles relacionats

KitDigital1

Fons europeus: diferències entre PERTE i convocatòria

bg_agente

Com buscar i obtenir les ajudes del fons Next Generation

KitDigital1

PERTE: com utilitzar-los per accedir als fons europeus

Solicitar información