PERTE: com utilitzar-los per accedir als fons europeus


23 juny 2022
time 4 minuts
Banc Sabadell
  • Finances

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són una de les pedres angulars del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb què el Govern pretén distribuir el fons europeu Next Generation EU. Fins ara, el Consell de Ministres ha aprovat 11 PERTE en sectors tan diversos com el de la mobilitat elèctrica, l’aeroespacial, el naval o el de l’economia circular. La col·laboració publicoprivada i els consorcis són dues de les vies clau perquè les empreses puguin acollir-se a aquest tipus de projectes.

Com funcionen els PERTE?

Els PERTE persegueixen promoure el desenvolupament de projectes amb una gran capacitat d’arrossegament per a l’economia. De cara a garantir-ne l’eficàcia, els ministeris solen llançar prèviament peticions de manifestacions d’interès (MDI) per analitzar possibles àmbits d’actuació. Posteriorment, cada PERTE és aprovat pel Consell de Ministres, amb el compromís que totes les organitzacions que hi participin subscriguin una sèrie de normes comunes per acreditar-se al registre estatal d’entitats interessades en aquest tipus de projectes.

El rol clau de la banca i dels consorcis per accedir als ajuts europeus

Les entitats bancàries exerciran un paper fonamental per cofinançar les inversions, canalitzar les ajudes i exercir un efecte d’amplificació. Com indica Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, “la banca té un rol sectorial per cohesionar el teixit productiu i compta amb un valor afegit d’una xarxa de contactes a administracions, empreses i distribuïdors que s’anticipa clau per descongestionar les càrregues burocràtiques”. En aquesta línia, l’experta afirma que el sector bancari “serà clau en el cofinançament dels projectes, molts dels quals no estaran coberts al 100 % pel paraigua del PRTR. En paral·lel, també compta amb la capacitat tecnològica i tècnica necessària per a la canalització d’aquestes ajudes”.

Pot interessar-te: Com pots sol·licitar els ajuts del fons Next Generation EU

Per fomentar la col·laboració publicoprivada, la llei preveu tres possibles estructures: les agrupacions, que s’han de constituir abans de dur a terme una sol·licitud encara que estiguin condicionades a ser beneficiàries d’un ajut; els consorcis, que necessiten un informe favorable previ del corresponent Comitè Tècnic; i les societats d’economia mixta, que estaran formades per una majoria de capital públic amb capital privat.

Per aconseguir l’èxit a les convocatòries, les empreses han de pensar en fórmules de col·laboració, fins i tot, entre competidors, tot aglutinant el nombre més gran d’interessos amb un enfocament integrador, que pugui ser mesurable i verificable més endavant.

Els PERTE aprovats

2022 és un any clau per a l’aprovació de nous PERTE. A l’estiu de 2021, es va aprovar el primer PERTE, centrat en l’impuls de la mobilitat sostenible, amb un volum de 24.000 milions d’euros, dels quals 4.300 milions corresponen a inversió pública. Al novembre d’aquell any, es va anunciar el segon PERTE, amb el nom “Nova economia de la llengua” per impulsar l’idioma com a actiu econòmic, que finalment va ser aprovat el març de 2022.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

A més, ja han estat aprovats altres nou PERTE més, centrats en:

  • La salut d’avantguarda. Per millorar la salut de la població a partir de la innovació diagnòstica, terapèutica i preventiva al Sistema Nacional de Salut.
  • Les energies renovables, l’hidrogen renovable i l’emmagatzematge. Amb l’objectiu d’apuntalar certes àrees associades a la transició ecològica a l’economia espanyola.
  • L’àmbit agroalimentari. Per promoure el desenvolupament integrat de tota la cadena agroalimentària mitjançant la digitalització dels processos i la incorporació de coneixement i innovació.
  • L’economia circular. Amb l’objectiu de contribuir a assolir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús dels recursos i competitiva.
  • La indústria naval. Per diversificar el sector cap a nous productes, tot enfortint la seva digitalització i potenciant la millora de la seva sostenibilitat mediambiental i la capacitació dels seus empleats.
  • El sector aeroespacial. Que pretén desenvolupar un programa de tecnologia espacial que generi noves capacitats industrials i que aporti serveis relacionats amb el medi ambient i la cohesió del territori.
  • L’economia social de les cures. Per potenciar i consolidar les aliances entre els centres de recerca, les organitzacions, les cooperatives i les entitats de tot el país que treballen en l’economia social.
  • La indústria aeroespacial. Per millorar i generar capacitats tecnològiques i industrials en aquest sector.
  • La digitalització dels usos de l’aigua. Centrat a transformar i modernitzar els sistemes de gestió de l’aigua.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Solicitar información