Desenvolupar el disseny i la producció de la indústria microelectrònica i dels semiconductors i provocar, així, un
efecte multiplicador en el gruix de la indústria espanyola.

EIX I – Reforç de la capacitat científica
Auto-added frame Reforçar l’R+D+I en l’àrea dels semiconductors.
Auto-added frame(1) Donar suport al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació en matèria de microprocessadors.
EIX II – Estratègia de disseny
aeropuerto 1 Potenciar el disseny de microprocessadors en la indústria espanyola.
Auto-added frame(2) Reforçar les capacitats científiques de les empreses i dels centres de recerca espanyols, i dinamitzar la col·laboració cap a sectors transversals.
EIX III – Construcció de plantes de fabricació
ico-tick Incrementar la capacitat de producció de la indústria espanyola.
ico-tick Potenciar la fabricació de tecnologia d’avantguarda per sota dels 5 nm.
ico-tick Impulsar la creació de gammes de prestacions mitjanes per sobre dels 5 nm.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA

Mesures

EIX I – Reforç de la capacitat científica

01

Desenvolupament de l’R+D+I sobre microprocessadors d’avantguarda

02

Desenvolupament de l’R+D+I en fotònica integrada

03

Desenvolupament de l’R+D+I en desenvolupament de xips quàntics

04

Línia de finançament a l’IPCEI de Microelectrònica i Tecnologies de la
Comunicació

EIX II – Estratègia de disseny

05

Creació d’empreses fiables de disseny de microprocessadors
d’avantguarda i d’arquitectures alternatives

06

Creació de línies de pilots de proves

07

Creació d’una Xarxa d’ensenyament, formació i capacitació en
matèria de semiconductors

EIX III – Construcció de plantes de fabricació

08

Disposar de capacitat de fabricació per sota dels 5 nm

09

Disposar de capacitat de fabricació per sobre dels 5 nm

10

Esquema d’incentius a la indústria manufacturera TIC

11

Creació d’un fons de xips

Articles relacionats

KitDigital1

Fons europeus: diferències entre PERTE i convocatòria

bg_agente

Com buscar i obtenir les ajudes del fons Next Generation

KitDigital1

PERTE: com utilitzar-los per accedir als fons europeus

Solicitar información