Digitalitzar per complet el sector, apostant per les energies renovables marines i els vaixells de baixes emissions, i millorar la capacitació i formació dels empleats del sector.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA

Quin impacte tindrà aquest PERTE?

new-construction Fomentar la col·laboració entre els diferents sectors industrials, transformant la cadena de valor i diversificant la producció cap a fonts d’energia renovables.
_language Modernitzar el sector, a través de la transformació digital i sostenible, focalitzat en l’eficiència energètica.
statistics Modernitzar el teixit industrial creant llocs de treball de qualitat.
briefcase-25 Millorar la competitivitat del sector en mercats internacionals.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA

Mesures

Aquest PERTE busca mantenir l’aportació del sector naval a la sobirania industrial mitjançant la diversificació de les seves activitats, des de les energies renovables fins a la digitalització del sector.

Mesures transformadores

01

Línia d’actuació integral per a la modernització i diversificació del sector naval distribuïda en 3 blocs: diversificació, digitalització i sostenibilitat, plans de formació i reciclatge professional.

02

Missió orientada a les tecnologies d’aplicació en l’àmbit naval: CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació) i MCIN (Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya).

Mesures facilitadores

03

RD 1071/2021: regula la concessió d’ajuts al sector de construcció naval en matèria d’investigació, desenvolupament i innovació.

04

Llei 7/2021: canvi climàtic i transició energètica.

05

Projecte d’RD: aprovació de plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles.

06

Adequació del marc administratiu: autorització d’instal·lacions renovables marines.

07

LO 5/2002: regulació de les qualificacions i la formació professional.

08

Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional.

09

Línia de Formació Professional – Sector Naval.

10

Reial decret 1153/2020: suport oficial a l’exportació.

11

Fons de suport: inversió industrial productiva FAIIP.

12

Convocatòria ACTIVA Finançament.

13

Fons de Garanties Navals – FGN gestionat per PYMAR.

14

Préstecs ICO.

15

Assegurances de crèdits a l’exportació per part de la CESCE (Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació).

16

Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM).

17

Convocatòria per a ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat de la indústria manufacturera.

18

Línia d’ajuts a les Agrupacions Empresarials Innovadores del sector.

19

Línia d’ajuts R+D+I del CDTI.

20

Full de ruta: desenvolupament de l’eòlica marina i les energies del mar a Espanya..

21

Programa d’estalvi i eficiència energètica per a pimes i grans empreses del sector industrial.

22

Programa per integrar la intel·ligència artificial en processos productius. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial. Espanya Digital 2025.

23

Full de ruta 5G: espectre, reducció de càrregues, ciberseguretat, 5G i suport a entitats locals.

24

Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica.

Articles relacionats

KitDigital1

Fons europeus: diferències entre PERTE i convocatòria

bg_agente

Com buscar i obtenir les ajudes del fons Next Generation

KitDigital1

PERTE: com utilitzar-los per accedir als fons europeus

Solicitar información