Aconseguir una economia sostenible i competitiva, que sigui eficient en l’ús dels recursos i que redueixi la generació
de residus, fomentant les plantes de tractament i la seva digitalització.

Línia Tèxtil i Moda – 100 M€
Clip path group Circularitzar i millorar la sostenibilitat del sector.
Group 5044 Incorporar matèries primeres amb baix impacte.
_chart Invertir en infraestructures i tecnologies de reutilització.
Group Millorar la traçabilitat de productes i materials.
Sector del plàstic – 100 M€
recycle-2 1 Aconseguir un reciclatge més eficient.
recycle-4 1 Dissenyar models ecològics per fomentar el plàstic reciclat.
Frame 5359 Impulsar els envasos reutilitzables.
Group 5046 Potenciar el reciclatge mecànic i químic.
Béns d’equipament per a energies renovables – 100 M€
ico-tick Crear una cadena de valor al voltant del reciclatge.
ico-tick Impulsar els aerogeneradors i panells fotovoltaics.
ico-tick Desenvolupar instal·lacions de reciclatge.
ico-tick Fomentar les plantes de recuperació de materials valuosos com ara el liti.
ico-tick Economia circular a l’empresa: 100 M€ ampliables a 192 M€.
ico-tick Millorar la competitivitat i la innovació.
ico-tick Reduir el consum de matèries primeres verges.
ico-tick Dissenyar de forma ecològica.
ico-tick Gestionar eficientment els residus.
ico-tick Digitalització.

Articles relacionats

KitDigital1

Fons europeus: diferències entre PERTE i convocatòria

bg_agente

Com buscar i obtenir les ajudes del fons Next Generation

KitDigital1

PERTE: com utilitzar-los per accedir als fons europeus

Solicitar información