Modernitzar el cicle de l’aigua a través de la digitalització i la innovació.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA

Objectius i línies d’actuació

Aquest PERTE busca la modernització del cicle de l’aigua per aconseguir una gestió més eficient i sostenible.

Objectius específics

01

Millorar el coneixement dels usos de l’aigua per consolidar una gestió integrada dels recursos hídrics.

02

Incrementar la transparència en la gestió de l’aigua a Espanya.

03

Contribuir al compliment dels objectius ambientals establerts a la
planificació hidrològica.

04

Generar llocs de treball d’alta qualificació tècnica.

Línies d’actuació

05

Millora dels governs en matèria de gestió dels usos de l’aigua.

06

Impuls de la digitalització dels organismes de conca.

07

Desenvolupament de programes d’ajuts per a la digitalització
referent als diferents usuaris de l’aigua a Espanya.

Articles relacionats

KitDigital1

Fons europeus: diferències entre PERTE i convocatòria

bg_agente

Com buscar i obtenir les ajudes del fons Next Generation

KitDigital1

PERTE: com utilitzar-los per accedir als fons europeus

Solicitar información