Quines novetats hi ha en el marc normatiu per a l’execució del Fons de Recuperació Europeu?


04 febrer 2021
time 2 minuts
Banc Sabadell
  • Normativa

Reglament 2020/2094, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix l’Instrument de Recuperació de la UE després de la crisi de la COVID-19

Recentment, s’han publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea diversos reglaments comunitaris aprovats per a la posada en marxa del Fons de Recuperació Europeu.
L’objectiu de les ajudes és poder fer front a les conseqüències econòmiques produïdes per la pandèmia del coronavirus.

La posada en marxa d’aquest instrument implica novetats normatives, tant a escala europea com estatal. Així, recentment s’han publicat en el Diari Oficial de la UE diversos dels reglaments comunitaris aprovats. Un d’ells és el Reglament 2020/2094, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix l’Instrument de Recuperació de la UE després de la crisi de la COVID-19.

Què disposa aquest Reglament?

Aquest Reglament estableix que a través del Fons de Recuperació Europeu es finançaran les mesures necessàries per fer front a les conseqüències econòmiques adverses produïdes per la pandèmia o a les necessitats immediates de finançament per evitar un rebrot de la crisi en qüestió.

El Fons de Recuperació Europeu servirà per finançar les mesures necessàries per fer front als efectes econòmics produïts per la pandèmia de la COVID-19

En concret, servirà per restablir l’ocupació i la creació de nous llocs de treball; revitalitzar el potencial de creixement sostenible o d’ocupació; beneficiar les pimes i
donar suport a la inversió en activitats essencials per al reforç del creixement sostenible de la UE; investigar i innovar en resposta a la crisi; augmentar el nivell de preparació de la UE davant de situacions de crisi i permetre una resposta ràpida i efectiva davant emergències greus; garantir una transició justa cap a una economía neutra des del punt de vista climàtic, i fer front a l’impacte en el sector de l’agricultura i del desenvolupament rural.

Com es gestionaran les mesures?

Aquestes mesures s’aplicaran en el marc de diversos programes específics de la UE, com són: REACT-EU, RescEU, Horitzó Europa, Fons de Transició Justa (FTJ), Desenvolupament Rural, InvestEU. A més, cada un d’aquests programes ja té assignat el seu pressupost, de l’import total de 750.000 milions d’euros. També cal destacar que abans del 31 d’octubre de 2022, la Comissió Europea haurà de reportar al Consell Europeu un informe amb el detall dels progressos que es realitzen amb l’aplicació de les ajudes europees.

Les mesures s’aplicaran en el marc de diversos programes específics de la Unió Europea

Perquè es puguin comprometre els fons europeus cal l’aprovació definitiva dels reglaments específics de cada un d’aquests programes, i es preveu que l’acceptació es dugui a terme durant el primer semestre de 2021. De tota manera, ja es treballa perquè els fons es puguin començar a distribuir al més aviat possible.

Solicitar información