Què és i com és el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2023?


11 desembre 2020
time 4 minuts
Banc Sabadell
 • Corporatiu

El passat 7 d’octubre, el Govern d’Espanya va presentar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, seguint els criteris establerts per la Comissió Europea. A través d’aquest pla, Espanya té previst mobilitzar 72.000 milions d’euros entre el 2021 i el 2023; un import que suposaria executar, en tres anys, la meitat de tots els fons disponibles per al país a través del fons Next Generation EU. Val a dir que es preveu que el pla tingui un impacte addicional en el PIB de més de 2,5 punts percentuals i que ajudi a crear més de 800.000 llocs de treball.

Els quatre pilars sobre els quals se sustenta el pla, que el Govern ha batejat com España Puede, són:

 • Transició ecològica (37 % del total): té com a principal objectiu avançar al 2023 els objectius intermedis del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), establerts per al 2025. En aquest sentit, destaca el desplegament de 250.000 vehicles elèctrics per al 2023, el desenvolupament de 100.000 punts de recàrrega, la transformació del sistema energètic a gran escala (100 % renovable el 2050), la rehabilitació de 500.000 habitatges i el foment del turisme sostenible i de qualitat.
 • Transició digital (33 %): destaca la necessitat de resoldre debilitats com la digitalització de les pimes, que representen el 95 % de les empreses espanyoles. La transformació digital s’articularà a través de projectes específics; per exemple, l’impuls de competències digitals per a les pimes, la dotació de cobertura 5G al 75 % de la població i el desenvolupament del marc normatiu per al teletreball.
 • Igualtat de gènere: pretén reduir les actuals bretxes de gènere en el mercat laboral i reforçar el sistema educatiu, especialment pel que fa a les famílies més vulnerables. S’activaran 65.000 places d’educació infantil de 0 a 3 anys.

Cohesió social i territorial: els objectius d’aquest pilar són reduir els efectes de la despoblació mitjançant la rehabilitació d’infraestructures i la connectivitat, reforçar la sanitat, l’educació pública i les polítiques actives d’ocupació.

10 polítiques tractores

El pla s’estructura al voltant de deu polítiques palanca, que es consideren urgents per la seva alta capacitat d’arrossegament de l’activitat i l’ocupació, i per la seva capacitat d’influir en la modernització de l’economia i la societat espanyoles.

 1. 1. Agenda urbana i rural, fent èmfasi en la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura. Aquest eix inclou polítiques com la mobilitat sostenible, la rehabilitació d’habitatges, la regeneració urbana i la transformació i digitalització del sistema agroalimentari i de la cadena logística (16 % dels recursos).
 2. 2. Infraestructures i ecosistemes resilients, que inclou, entre d’altres, la conservació i restauració d’ecosistemes o la preservació d’infraestructures urbanes, energètiques i de transport (12 % dels recursos).
 3. 3. Transició energètica justa i inclusiva (9 % dels recursos).
 4. 4. Administració per al segle XXI, que ha de facilitar, entre altres qüestions, la modernització del Sistema de Justícia (5 % dels recursos).
 5. 5. Modernització i digitalització de les empreses per donar suport al teixit empresarial i garantir la competitivitat industrial (17 % dels recursos).
 6. 6. Ciència i innovació i reforç del Sistema Nacional de Salut (17 % dels recursos).
 7. 7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats, que inclou la formació professional, l’educació de 0-3 anys, etc. (18 % dels recursos).
 8. 8. Economia de les cures i polítiques d’ocupació, entre les quals hi ha l’atenció de llarga durada a persones grans i dependents, el reforç del Sistema Nacional de Dependència i la modernització de les polítiques actives d’ocupació (6 % dels recursos).
 9. 9. Esport i cultura.En aquest camp també s’inclouen el sector audiovisual i la indústria dels videojocs (1,1 % dels recursos).
 10. 10. Modernització del sistema fiscal per millorar l’eficiència de la despesa i incrementar la progressivitat i redistribució dels recursos per aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

Per garantir que els recursos es destinin a promoure les transformacions que es descriuen en el pla, s’ha definit un model de governança en el qual la nova Comissió interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència tindrà un paper determinant. Les comunitats autònomes participaran en el model de govern a través de la Conferència Sectorial de Fons Europeus i a través de la Conferència de Presidents.


Pel que fa a la interlocució amb el sector privat, està previst que es realitzi a través de fòrums i consells d’alt nivell en els àmbits de la ciència i la innovació, la digitalització, l’energia, l’aigua, la mobilitat, la indústria, el turisme, el repte demogràfic, la cultura i l’esport.


Finalment, és rellevant remarcar que el pla es veurà reflectit en el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2021, que incorporaran 27.436 milions d’euros per a les partides previstes.

Solicitar información