Política de privadesa 

L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d’aplicacions o eines i contractar serveis. 

Totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a qui els hagin estat comunicades, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, obligació legal, de l’interès legítim, execució del contracte/operació, estan sotmesos al més estricte secret professional, i es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tant en l’àmbit extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres que compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent en cada moment.

Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Finalment, s’adverteix l’usuari que les pàgines web del grup poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al grup. El banc no serà responsable amb relació al registre en els esmentats llocs web de les dades personals per part de l’usuari.

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web del Fons Europeu de Recuperació té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari. 

S’adverteix expressament l’usuari que el lloc web del Fons Europeu de Recuperació utilitza cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s’hagin registrat, perquè no hagin de fer-ho en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament per a ells. També faciliten informació sobre la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web i els continguts elegits en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, i a aquest efecte ha de consultar les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

b) Dades de caràcter personal:

En el cas que a un usuari —persona física— se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l’accés, l’ús o la contractació d’algun servei facilitat a través del lloc web del Banc, se l’informarà expressament que aquestes dades, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’execució del servei, són necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels serveis i productes contractats i que seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i el registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa al Banc per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: Banco de Sabadell, S.A. amb domicili social: av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalitats i legitimació: La finalitat principal és tramitar i gestionar la seva sol·licitud, i les actuacions i operacions que se’n derivin, les quals poden comportar l’enviament de comunicacions comercials electròniques o contactar amb vostè a través de les dades de localització facilitades. La base de la seva legitimació és la seva pròpia sol·licitud.

Destinataris: no se cedeixen dades a tercers excepte per obligació legal o en el cas que s’hagi consentit en virtut d’un acord específic establert amb el Banc.

Procedència de les dades: facilitades per l’interessat.

Drets: pot adreçar-se per escrit a la unitat de Drets Protecció de Dades del Banc a través del seu domicili social o a les oficines, o bé a l’adreça de correu electrònic següent: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i per exercir el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que puguin afectar-lo significativament o comportar-li efectes jurídics, d’acord amb l’article 22 del Reglament de la UE 2016/679.

Informació addicional: pot obtenir informació addicional a l’Annex publicat al web del banc (www.bancsabadell.com, apartat “Informació a clients“, “Annex informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal”), o a qualsevol de les oficines del Banc.

Finalment, s’adverteix l’usuari que les pàgines web del Banc poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al Banc. El Banc no serà responsable, pel que fa al registre en aquests llocs web, de les dades personals per part de l’usuari.

Solicitar información