Les Manifestacions d’Interès, pas previ per a la distribució dels Fons de Recuperació de la UE


30 març 2021
time 5 minuts
Banc Sabadell
  • Finances

Les MDIs són consultes públiques que donen l’ocasió a les entitats interessades a obtenir finançament del NextGenerationEU perquè exposin els seus projectes en àmbits concrets de les línies d’inversió descrites en el Pla de Recuperació “Espanya Pot”. Aquestes consultes permetran a les administracions públiques definir millor els paràmetres de les convocatòries de selecció de projectes que es publicaran en els pròxims mesos.

La participació en una MDI no és una condició exigible de cara a l’accés al potencial finançament. No obstant això, és un instrument útil que permet aportar una visió més àmplia i plural perquè l’Administració tingui en compte la diversitat i característiques dels possibles projectes i línies d’actuació. També són una oportunitat per a les empreses, que podran identificar potencials requisits que el Govern podria incloure en les convocatòries quan aquestes es produeixin.

El procés de presentació de Manifestacions d’Interès segueix en marxa actualment, amb algunes ja tancades i altres que estan a punt de posar-se en funcionament. Les MDIs que es coneixen fins ara són:

Cadena de valor de l’hidrogen renovable (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic). Per tal de localitzar projectes d’hidrogen renovable, el seu impacte en tota la cadena de valor i desenvolupament industrial i en l’ocupació, i conèixer el seu efecte transformador en l’economia, la descarbonització i la cohesió social i territorial. Convocatòria tancada el 19/12/20

 

Projectes solvents amb impacte en el repte demogràfic i la lluita contra el despoblament (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic). Pretén identificar actors interessats a desenvolupar actuacions en matèries claus per al repte demogràfic, orientades als municipis de menys de 5.000 habitants. Convocatòria tancada el 22/12/20

 

Projectes tractors que modernitzin la indústria espanyola (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme). Projectes centrats en innovació i digitalització en àmbits com eficiència energètica i noves fonts d’energia sostenible, economia circular, ecoinnovació, etc. Convocatòria tancada el 20/01/21

 

Mobilitat elèctrica: infraestructura de recàrrega, innovació i electrificació del parc mòbil (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic). El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) preveu arribar a una penetració de 5 milions de vehicles elèctrics el 2030, i L’Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini analitza el desenvolupament i les oportunitats de la mobilitat elèctrica com a peça clau per assolir la neutralitat climàtica el 2050. Convocatòria tancada el 29/01/21

 

Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament 5G (Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital). Per tal d’estendre la banda ampla de molt alta velocitat a tot el territori i avançar la cobertura de 5G, i d’impulsar la cohesió territorial i la transformació digital, en particular, en aquelles àrees geogràfiques on hi hagi fallada de mercat. Convocatòria tancada el 15/02/21

 

Comunitats energètiques locals (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) Projectes que contribueixin a la participació ciutadana en l’àmbit energètic, la generació distribuïda i el desenvolupament de comunitats energètiques locals. Convocatòria tancada el 26/02/21

 

Energia sostenible a les illes (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) Les illes, per les seves característiques, tenen un potencial per a la innovació en transició energètica amb solucions que puguin aplicar-se després a la Península. Convocatòria tancada el 26/02/21

 

Foment de l’economia circular a l’empresa (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) Projectes en el marc de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, que conté 112 mesures que s’articulen al voltant de 8 eixos d’actuació per implementar accions en economia circular a Espanya. Convocatòria tancada el 26/02/21

 

Energies renovables (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic).  Projectes enfocats a la descarbonització de l’economia, la integració de les energies renovables als sectors de consum energètic (residencial, industrial, serveis i agricultura), així com l’ús d’energies renovables tèrmiques i elèctriques. Convocatòria tancada el 26/02/21

 

Suport al transport sostenible i digital (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana). En àmbits com la interoperabilitat en transport ferroviari de mercaderies, foment de la intermodalitat del transport, modernització de material ferroviari, etc. Tancament de la convocatòria el 3 de març (termini estès)

 

Flexibilitat del sistema energètic, infraestructura elèctrica i xarxes intel·ligents i desplegament de l’emmagatzematge energètic (Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic).  Projectes enfocats al desenvolupament de l’emmagatzematge i serveis de flexibilitat, emprant eines com la digitalització de les xarxes, l’emmagatzematge i la gestió de la demanda. Convocatòria tancada el 26/02/21

 

Participació en un projecte europeu en l’àmbit de la microelectrònica i les tecnologies de comunicació sota el mecanisme IPCEI (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme). El projecte té per objectiu dotar la UE de capacitats de disseny electrònic i desplegament de la propera generació de processadors de confiança i altres components electrònics necessaris per alimentar les infraestructures digitals, els sistemes basats en la intel·ligència artificial i les xarxes de comunicació. Convocatòria tancada el 18/03/21

 

Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) – dirigit a les entitats locals, comunitats i ciutats autònomes. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tancament de la convocatòria el 18 de març

 

Identificació de mecanismes per a la integració de la Intel·ligència Artificial en les cadenes de valor en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital). Tancament de la convocatòria el 2 d’abril.

 

Properes manifestacions d’interès previstes: Digitalització pimes, mobilitat i agenda urbana.

Solicitar información