Les dates clau del fons europeu Next Generation EU


04 abril 2022
time 5 minuts
Banc Sabadell
 • Finances

El 2022 està sent un any clau en la recepció dels ajuts del fons europeu Next Generation EU. El país continuarà rebent ajuts europeus i, a més, es concretaran nous projectes. El 2021, la Comissió Europea va entregar 9.000 milions d’euros en concepte de bestreta a Espanya i també va donar llum verda a un primer pagament de 10.000 milions d’euros.

Al tancament de l’any passat, els diferents ministeris ja havien publicat i completat 25 manifestacions d’interès (MDI) en què es van identificar al voltant de 18.000 projectes com a candidats potencials a rebre finançament. A més, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital va sol·licitar a algunes comunitats autònomes que procedissin a la identificació de projectes tractors que poguessin incloure’s dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol.

Cal recordar que els quatre eixos transversals sobre els quals es repartiran els fons europeus (i que han de guiar la presentació de projectes per part de les empreses) són: la transició ecològica (que coparà el 37 % dels ajuts europeus), la transformació digital (33 %), la cohesió social i territorial i la igualtat social i de gènere (que es repartiran el 30 % restant).

Nous PERTE el 2022

Al llarg dels propers mesos s’aniran llançant noves convocatòries per a l’elecció dels projectes que seran receptors de finançament, especialment sota la figura dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE).

El juliol de 2021, el Consell de Ministres va aprovar el primer PERTE centrat en l’impuls de la mobilitat sostenible, amb un volum de 24.000 milions d’euros, dels quals 4.300 milions corresponen a inversió pública. Al novembre, es va anunciar un segon PERTE, sota el nom ‘Nova economia de la llengua‘ per impulsar l’idioma com a actiu econòmic, que va ser aprovat el març de 2022.

Existeixen, a més, altres PERTE centrats en:

 • La salut d’avantguarda, per millorar la salut de la població a partir de la innovació diagnòstica, terapèutica i preventiva al Sistema Nacional de Salut.
 • Les energies renovables, l’hidrogen renovable i l’emmagatzematge, amb l’objectiu d’apuntalar certes àrees associades a la transició ecològica a l’economia espanyola.
 • L’àmbit agroalimentari, per promoure el desenvolupament integrat de tota la cadena agroalimentària mitjançant la digitalització dels processos i la incorporació de coneixement i innovació.
 • L’economia circular, amb l’objectiu de contribuir a assolir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús dels recursos i competitiva.
 • La indústria naval, per diversificar el sector cap a nous productes, enfortint la seva digitalització i potenciant la millora de la sostenibilitat mediambiental i la capacitació dels seus empleats.

A més, n’hi ha d’altres en estudi, pendents de la seva aprovació al Consell de Ministres, focalitzats en:

 • L’economia social de les cures, que pretén potenciar i consolidar les aliances entre els centres de recerca, les organitzacions, les cooperatives i les entitats de tot el país que treballen a l’economia social.
 • La indústria aeroespacial, per millorar i generar capacitats tecnològiques i industrials en aquest sector.
 • La digitalització dels usos de l’aigua, centrat a transformar i modernitzar els sistemes de gestió de l’aigua, tant per al cicle urbà de l’aigua, com per al reg i els usos industrials.

Pot interessar-te: Com accedir al fons europeu Next Generation

Més desemborsaments econòmics

Espanya s’ha compromès a complir al llarg del 2022 amb 178 de les 416 fites pactats amb la UE per continuar rebent els ajuts europeus. Si s’assoleix aquest objectiu, a finals d’aquest any s’hauran completat el 43 % dels compromisos marcats al PRTR fins al 2026. En virtut d’això, el Govern rebrà dos desemborsaments econòmics més:

 • Durant el primer trimestre de 2022: 12.000 milions d’euros lligats a la reforma laboral, la reestructuració del sistema de pensions, l’estratègia de mobilitat segura, sostenible i connectada o el reforçament de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) com a entitat independent de supervisió de la despesa pública.
 • Durant l’últim trimestre de 2022: 6.000 milions d’euros subjectes a la consecució de 29 fites, com ara la lluita contra el frau fiscal, la ciberseguretat o la reforma del sistema de cotització a la Seguretat Social.

La importància de l’adequada recepció dels fons europeus en temps i en forma és crítica tant per a les empreses com per a la bona marxa dels Comptes Públics. De fet, als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2022 s’hi inclouen una mica més de 27.000 milions d’euros corresponents als fons europeus.

L’Executiu té marcades algunes fites a la seva agenda per al segon semestre del 2022 que poden suposar oportunitats per a les pimes

A més, l’Executiu té marcades algunes fites a la seva agenda per al segon semestre del 2022 que poden suposar oportunitats per a les petites i mitjanes empreses (pimes). Destaca la posada en marxa d’almenys 50.000 noves places de formació professional (FP), l’execució del voltant al 30 % dels 3.000 milions d’euros que s’invertiran en activitats per a digitalitzar les pimes per mitjà del Programa Kit Digital, l’adjudicació de gairebé 900 milions d’euros en projectes de R+D+i publicoprivats, o la inversió de 1.173 milions d’euros en l’execució de Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions.

Crèdits a retornar

A més dels prop de 70.000 milions d’euros que corresponen a Espanya a fons perdut, hi ha uns altres 70.000 milions d’euros més destinats a crèdits a retornar i que tenen com a objectiu complementar els projectes que estiguin en marxa. Aquest tipus de préstecs, que es podran sol·licitar fins al 2026, també poden suposar una ajuda important perquè les empreses puguin dur a terme els seus processos de transformació en algun dels eixos fonamentals del PRTR.

Tant en la sol·licitud de crèdits com de subvencions, les empreses poden recórrer al suport del sector bancari, que exercirà un paper clau per cofinançar les inversions, canalitzar els ajuts i exercir un efecte d’amplificador.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Solicitar información