Fons Next Generation EU: preguntes i respostes


18 març 2022
time 4 minuts
Banc Sabadell
 • Finances

Espanya rebrà fins a l’any 2026 140.000 milions d’euros del fons europeu Next Generation EU. Per a les empreses i per als autònoms és fonamental conèixer la manera com es canalitzaran aquests ajuts i com accedir-hi. Per això, a continuació es responen algunes de les principals qüestions relacionades amb els fons europeus, amb la voluntat de tenir la major utilitat possible.

Quin és l’objectiu del fons europeu Next Generation EU?

La missió principal d’aquest instrument és ajudar els estats membres de la Unió Europea (UE) en la recuperació econòmica després de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19. Es compon de dos instruments principals:

 • Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). Té com a objectiu complementar la inversió i les reformes als estats membres. Està dotat amb 723.800 milions d’euros, 385.800 milions dels quals es destinaran a préstecs i 338.000 milions seran transferències no reemborsables.
 • REACT-EU. Instrument d’ajuda per a la cohesió dels territoris de la UE, amb una recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia. El pressupost és de 50.600 milions d’euros, dels quals Espanya rebrà 12.400 milions d’euros que, majoritàriament, seran assignats a les comunitats autònomes.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Com es distribueixen els ajuts europeus?

A Espanya, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull els quatre eixos que marquen la distribució dels ajuts europeus: la transició ecològica (que aglutinarà el 37 % dels fons), la transformació digital (33 % dels recursos), la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere (amb el 30 % restant). Dins del PRTR es desenvolupen 10 polítiques palanca que integren 30 línies d’actuació.

La distribució dels fons europeus entre les empreses es durà a terme mitjançant tres vies principals:

 • Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), que fomenten la col·laboració publicoprivada per a la identificació de plans singulars.
 • Les subvencions per al finançament d’actius privats mitjançant convocatòries de concurrència competitiva.
 • Els procediments de licitació pública.

Com accedir als fons europeus?

Qualsevol empresa o autònom pot accedir a les convocatòries publicades per un ministeri, una comunitat autònoma o un ajuntament. Tot projecte que es presenti a una convocatòria ha de complir una sèrie de requisits: no ocasionar un perjudici significatiu al medi ambient, respondre a les característiques específiques de cada convocatòria, justificar degudament la quantia dels ajuts que es necessiten i, en el cas de les subvencions, cada projecte ha de complir amb els requisits recollits a la Llei general de subvencions.

Com arribaran les ajudes europees a les pimes?

El PRTR inclou un component, el número 13, centrat en les petites i mitjanes empreses (pimes), sota el títol ‘Impuls a la pime’. Està focalitzat en l’emprenedoria, el creixement d’aquestes companyies, la seva digitalització i innovació, el suport al comerç i la internacionalització. Té una dotació de 4.894 milions d’euros. Entre els principals programes que desenvolupa, hi ha:

 • El Programa Kit Digital, que pretén promoure la digitalització de les pimes i dels autònoms.
 • El programa de suport a clústers empresarials innovadors.
 • Els plans d’acció d’internacionalització empresarial.
 • L’Estratègia Espanyola d’Emprenedoria.
 • L’Agenda Espanya Digital 2025.

Pot interessar-te: Convocatòries per a pimes i autònoms del fons Next Generation

Què són les Manifestacions d’Interès?

Per agilitzar la presentació de convocatòries i poder conèixer millor els projectes que opten al finançament europeu, els ministeris estan publicant Manifestacions d’Interès. D’aquesta manera, és possible tenir més informació sobre les empreses que hi participaran, els objectius que persegueixen i els seus impactes sobre l’economia. Amb la documentació recollida de cada Manifestació d’Interès, es preparen posteriorment convocatòries obertes.

Com es regula la distribució dels fons europeus?

La Comissió Europea disposa d’instruments de control per supervisar qualsevol inversió que es faci amb càrrec a aquests fons europeus. Anualment elabora un informe de verificació per indústria i per país. Cada estat membre ha de garantir, a més, la rendició de comptes, facilitant la informació financera periòdica a aquest organisme cada sis mesos en relació amb la distribució d’aquests ajuts, a la qual cosa cal sumar una auditoria realitzada per una entitat externa. Les comunitats autònomes estan obligades a presentar de manera periòdica informes al Govern en relació amb la destinació i amb la gestió que s’estigui fent dels fons europeus.

En qualsevol cas, el més recomanable és acudir al gestor del banc, que respondrà qualsevol dubte que tinguin els responsables d’una empresa sobre el fons europeu Next Generation EU, i assessorarà després d’estudiar cada cas sobre quina pot ser l’alternativa més adequada per a cada negoci.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre el qual li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Solicitar información