El projecte de pressupostos generals de l’Estat 2021


10 desembre 2020
time 3 minuts
Juan Martinez
 • Finances
  1. Ingressos

  El pressupost preveu un augment dels ingressos de 32,4 mM d’euros (un 14,5 % més que la previsió per a aquest any), dels quals, s’estima que 6,8 mM d’euros provindran dels fons europeus. 

  1. Despeses

  Els pressupostos preveuen un augment de 73,5 mM d’euros en la despesa de l’Estat. 

  El 36 % es deu a la inclusió de 26,6 mM d’euros derivats del Fons Europeu de Recuperació. Aquests es reparteixen entre una gran varietat de polítiques: 

  Les que més fons absorbeixen són: (i) Indústria i Energia, (ii) R + D + i i (iii) Infraestructures. Aquestes tres polítiques aglutinen pràcticament la meitat dels recursos del fons previstos per al 2021. 

  Les principals actuacions en aquestes tres polítiques són:

  • Indústria i Energia. El gruix de l’augment de la despesa realitzada en aquesta política es pretén dedicar a ajuts i subvencions a fons perdut i inversions en actuacions per a la promoció d’energies renovables.
  • R + D. Destaca el pla de xoc per la ciència i la innovació, que inclou 17 mesures que giren al voltant de: (i) la recerca i la innovació en salut; (ii) la transformació del sistema de ciència i l’atracció de talent i (iii) l’impuls de l’R + D + i empresarial i la indústria de la ciència.
  • Infraestructures. Bona part de l’augment de recursos es pretén destinar a transferències a entitats públiques (com Adif, ENAIRE, RENFE, etc.) perquè canalitzin els fons. Entre altres objectius, es pretén renovar la xarxa ferroviària de rodalies, completar la xarxa ferroviària d’alta velocitat i millorar el transport ferroviari de mercaderies.

  En general, dins de les polítiques de despesa, les que més creixen en recursos respecte al 2020 són les d’accés a l’habitatge (+368 %) i comerç i turisme (+150 %), tots dos augments propiciats gairebé íntegrament pel Fons de Recuperació. 

  • Accés a l’habitatge. La major part de l’augment de la despesa en aquesta política es pretén dedicar a la rehabilitació d’habitatges.

  Comerç i Turisme. L’augment de la despesa es pretén dedicar a finançar actuacions per al manteniment i la rehabilitació sostenible de béns immobles patrimoni històric, al pla de sostenibilitat turística i destinacions, al finançament de projectes d’economia circular i al pla de transformació digital en destinacions turístiques.

img_post
 1. Calendari i tràmit parlamentari

 

Els tràmits parlamentaris preveuen la votació d’esmenes a la totalitat i parcials al Congrés. Un cop superat aquest tràmit (que s’espera per a principis de desembre), els pressupostos passaran al Senat perquè siguin aprovats. Es preveu que els pressupostos tornin al Congrés per a l’aprovació final al voltant de l’11 de gener.

 

 1. Valoració

 

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2021 és, amb escreix, el més expansiu de la història. Això ha estat possible gràcies a la suspensió de les regles fiscals europees i al suport financer que ofereix el Fons Europeu de Recuperació, part del qual serà avançat pel Govern mitjançant l’emissió de deute públic.

 

En el capítol de despeses, el Govern ha decidit avançar al voltant de 27 mM d’euros del Fons Europeu de Recuperació i això pot permetre un important impuls a l’activitat i a projectes tractors i modernitzadors del teixit empresarial i de l’administració pública. Aquests fons podrien arribar a tenir un impacte addicional en el PIB del 2021 de prop de 2 p.p. si s’utilitzen plenament.

img_post_2

Solicitar información