Convocatòries per a pimes i autònoms del fons Next Generation


21 març 2022
time 3 minuts
Banc Sabadell
  • Finances

El Govern destinarà 24.600 milions d’euros a convocatòries per a la distribució del fons europeu Next Generation EU durant el primer semestre del 2022, a través tant de subvencions com de licitacions. Al voltant de 20 tenen com a focus les petites i mitjanes empreses (pimes) i els autònoms, especialment en l’àmbit de la digitalització. A més, hi haurà altres àrees més específiques en què també podran optar a rebre ajuts europeus, com la rehabilitació dels seus entorns de treball perquè siguin energèticament eficients o, en sectors com el del turisme, rebent suport econòmic per promoure la sostenibilitat en aquesta indústria.

Ajuts europeus per a pimes i autònoms

Dins del segment específic d’ajuts per a pimes i autònoms el primer semestre de 2022, el pla que suma un volum econòmic més gran és la primera convocatòria del Programa Kit Digital. Compta amb un pressupost de 500 milions d’euros, que arribarà mitjançant la concessió d’una subvenció, en forma de bo digital de 12.000 euros, que s’haurà de consumir a través de la contractació d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles en un catàleg.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme també publicarà convocatòries que afectaran directament les pimes i els autònoms

Entre les subvencions del Programa Kit Digital destaquen les relacionades amb la ciberseguretat dels negocis petits, amb les noves solucions digitals de gestió i d’administració de l’activitat, amb la promoció d’iniciatives d’innovació vinculades a la sostenibilitat o amb el foment de l’ocupació. Cada ajut es podrà bescanviar a través de les empreses acreditades com a agents de digitalització, per exemple, en serveis com la digitalització de la comptabilitat, la creació de pàgines web professionals o de solucions de comerç electrònic, el desenvolupament d’un pla SEO (Search Engine Optimization) o la gestió de les xarxes socials.

Pot interessar-te: Com accedir al fons europeu Next Generation

Per la seva banda, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme també publicarà convocatòries que afectaran directament les pimes i els autònoms. Per exemple, s’invertiran 66,6 milions d’euros per potenciar zones comercials a través de negocis més sostenibles. També serà l’encarregat d’establir un fons tecnològic de 50 milions d’euros per concedir subvencions destinades a inversions tecnològiques per a comerciants i associacions de comerciants. Per donar suport a la internacionalització, aquest ministeri posarà en marxa, el programa VIVES amb l’objectiu que empleats i autònoms puguin establir col·laboracions amb empreses internacionals, i INNOVA Invest, un programa de suport a la inversió a Espanya per part de pimes de capital estranger en activitats d’R+D.

Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social també posarà en marxa convocatòries a les quals poden optar les pimes i els autònoms, encara que amb unes quanties més limitades. Estaran enfocades en àmbits com l’ampliació i la modernització del sistema de la plataforma de Balancejadors de Càrrega del Ministeri, l’ampliació de les llicències de la plataforma de clusterització d’aquest organisme, la gestió de llicències de sistemes d’administració de bases de dades relacionals, l’ampliació de la plataforma d’equips multifunció, el desenvolupament, el manteniment i el suport tècnic de la infraestructura Software as a Service (SaaS), o el desenvolupament d’una aplicació web que permet als hospitals enviar dades d’ocupació diàriament.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Altres ajuts disponibles per a pimes i autònoms

A més dels ajuts corresponents al fons europeu Next Generation EU, les pimes i els autònoms poden accedir a altres recursos, com, per exemple, el Pla Moves III (per a la compra de vehicles híbrids endollables o elèctrics) i el Fons Next Tech (per fomentar projectes digitals innovadors d’alt impacte). També hi ha altres ajuts específics centrats en la rehabilitació energètica d’edificis, en l’emprenedoria digital femenina o en la integració dins dels negocis de la intel·ligència artificial (IA) i de la robotització.

Per optar a aquests i a altres ajuts, l’assessorament bancari pot ser clau per identificar-los i preparar-los. A més, el paper de les entitats serà fonamental per complementar les necessitats econòmiques que tinguin les empreses i els autònoms, acompanyant-los en tot el procés.

Solicitar información