time 6 minuts

Espanya destina un terç del Fons de Recuperació de la UE a projectes per impulsar la transformació digital de les empreses i l’Administració i per augmentar les competències digitals

La transformació digital, un dels reptes més immediats de l’economia mundial, és també un dels eixos principals del programa Next Generation de la Unió Europea, i s’endurà una bona part dels 750.000 milions d’euros destinats a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia causada pel coronavirus.

Per a Espanya, aquests fons són una oportunitat per reduir la bretxa digital amb els països més avançats d’Europa. La transformació digital és la prioritat en l’era post-COVID-19 fins per a un 90 % dels empresaris a escala mundial, segons un estudi de Zogby Analitics.

Espanya rebrà un total de 140.000 milions d’euros dels fons de recuperació de la UE, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dels quals 71.000 milions seran transferències directes i la resta s’obtindrà en forma de préstecs. El Govern ja ha avançat que dedicarà a la transformació digital de l’economia almenys un terç d’aquests ajuts, una xifra que supera el percentatge mínim que la Comissió Europea exigeix als seus membres per a aquest apartat, que és del 20 %. 

El juliol del 2020, l’executiu va fixar les seves prioritats digitals amb l’Agenda Digital 2025, que marca les línies per aconseguir una connectivitat digital a tot el territori. Amb aquesta finalitat es destinaran 20.000 milions d’euros a accions concretes en una sèrie d’eixos estratègics, 15.000 dels quals provindran dels Fons de Recuperació europeus. En els Pressupostos del 2021, l’Executiu va marcar una inversió prevista per a aquest any de 3.750 milions d’euros per a l’Agenda Espanya Digital, un 97 % dels quals provenen dels Fons de Next Generation EU. Segons La Moncloa, el pressupost total del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital arribarà aquest any als 5.122 milions d’euros, triplicant el de l’any anterior i posant així de manifest la magnitud del repte que el desenvolupament digital del país suposa en l’actualitat.

Sis grans eixos ja han estat presentats 

El projecte del Govern recull deu eixos d’actuació per impulsar la digitalització del teixit productiu i de la societat en general. Fins al moment se n’han presentat ja sis: el 2020 es van aprovar el Pla de Connectivitat, l’Estratègia d’Impuls al 5G i l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial. El president del Govern, Pedro Sánchez, en va presentar recentment uns altres tres: el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025, amb un pressupost de 2.600 milions d’euros, el Pla de Digitalització de les Pimes 2021-2025, amb un pressupost de 4.656 milions d’euros, i el Pla Nacional de Competències Digitals, amb 3.750 milions d’euros. Sánchez va concretar en la seva presentació els ambiciosos objectius del Govern: que a la fi del període el 80 % de la població tingui competències digitals, que les pimes tinguin un 25 % del seu volum de negoci provinent del comerç electrònic i que la meitat dels serveis públics funcionin mitjançant aplicacions mòbils.

Pla per a les pimes 

El Pla de Digitalització de les pimes té com a objectiu arribar a 1,5 milions d’empreses, la meitat d’aquest tipus d’empreses que hi ha a Espanya. Fins a un 80 % de les entitats receptores serien autònoms i microempreses. El Pla presentat per l’Executiu per a la inversió dels Fons de Recuperació Europeus consta de cinc eixos, amb les seves eines corresponents: 

  • La digitalització bàsica per a les pimes, amb els programes Digital Toolkit, Bonos de Conectividad PYME, Protege tu Empresa i Acelera Pyme
  • El suport a la Gestió de Canvi, amb programes de formació per a directius, experts en transformació i agents del canvi
  • La Innovació Disruptiva i l’emprenedoria digital, amb programes com la Innovació Disruptiva per a la Transformació Digital a Pimes o el Programa de Suport als centres d’Innovació Digital (DIH)
  • El Suport a la Digitalització sectorial, amb programes específics per a Indústria, Turisme i Comerç, i l’eix de Coordinació, eficiències i reforma, amb mesures com la Red Integrada de capacidades de apoyo a las Pymes o el Sello Pyme Digital
  • A més, el govern impulsarà la innovació disruptiva (Intel·ligència Artificial, Internet de les coses, Big Data) per aprofitar les oportunitats de l’economia de la dada mitjançant programes escalables que es desplegaran mitjançant la col·laboració publicoprivada

Digitalització de l’Administració 

El Pla de Digitalització de les Administracions Públiques té previst mobilitzar 2.600 milions d’euros en els pròxims tres anys, dels quals almenys 600 milions aniran destinats a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, amb l’objectiu de desenvolupar serveis públics digitals en tot el territori i de garantir la protecció de les dades personals.

Més de 315 milions d’euros es destinaran a la transformació digital de sectors estratègics. S’impulsarà així la transformació digital de la sanitat, del turisme, del sector agroalimentari, de la mobilitat o del comerç. També es fomentaran projectes transnacionals, en línia amb l’agenda de política industrial Espanya 2030.

Impuls a les Competències Digitals 

El Pla Nacional de Competències Digitals comptarà amb un total de 3.750 milions d’euros en els pròxims tres anys. Per impulsar les competències digitals entre la ciutadania, el Ministeri compta amb una inversió de 1.097 milions d’euros, la gran majoria dels quals aniran a parar al Pla Nacional de Competències Digitals (913 milions d’euros), que inclou dos programes específics per al sector educatiu, Educa Digital (155,6 milions) i Uni Digital (26 milions).

5G i Intel·ligència Artificial 

Pel que fa a l’impuls al 5G, l’Estratègia d’Impuls al 5G comptarà amb 2.000 milions fins al 2025. L’objectiu del Govern és arribar a un 75 % de la població amb cobertura 5G, i cobertura total en infraestructures com carreteres o aeroports.

La ciberseguretat rebrà més de 213 milions d’euros, destinats tant a empreses com a la ciutadania en general. El Govern té el propòsit de convertir el nostre país en un node internacional en l’àmbit de la ciberseguretat, i per a això compta amb l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE). A més, vol impulsar l’ecosistema emprenedor espanyol en el sector.

L’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial aborda el desplegament de tecnologies disruptives com la Intel·ligència Artificial i l’economia de la dada, a les quals es destinaran més de 330 milions d’euros. Aquesta inversió servirà per desenvolupar una sèrie de línies concretes d’actuació al voltant del desenvolupament d’algoritmes verds, de la supercomputació, del desenvolupament de tecnologies de llenguatge natural o de la creació d’espais compartits de dades, entre moltes altres.

L’Spain Audiovisual Hub, per exemple, rebrà 109 milions d’euros per tal de convertir Espanya en una plataforma destacada a escala internacional per a l’atracció de producció, de negocis i d’inversions en el sector audiovisual. La ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va assegurar la setmana passada que en pocs dies es donarà a conèixer el contingut d’aquest pla, destinat a reforçar el paper d’Espanya com a pol d’atracció d’inversions en el sector audiovisual i com a plataforma europea de negoci, de treball i d’inversió en aquest àmbit, així com en el dels videojocs. 

Finalment, i dins d’aquesta estratègia, es destinaran més de 15 milions d’euros als drets digitals. El Govern considera que la transformació digital que necessita qualsevol país ha d’anar acompanyada d’un debat sobre l’actualització de les proteccions legals vigents davant d’un món digital. En aquest sentit, el Ministeri ha impulsat, mitjançant un grup d’experts, l’elaboració d’una Carta de Drets Digitals que serà sotmesa a consulta pública pròximament.

Sol·licitar informació