INFORMACIÓ NECESSÀRIA

Què és el programa d’autoconsum i emmagatzematge?

És un paquet d’ajuts públics destinats a promoure l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia i els sistemes tèrmics renovables.
Està dotat amb 660 milions d’euros ampliables fins a 1.320 milions.

 

A qui s’adreça?

 

Poden sol·licitar els ajuts les pimes, empreses i administracions
públiques, a través de sis programes:

 

  • Autoconsum amb emmagatzematge o sense, per al sector serveis.
  • Autoconsum amb emmagatzematge o sense en altres sectors productius, com l’industrial o l’agropecuari.
  • Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
  • Autoconsum amb emmagatzematge o sense en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
  • Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
  • Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Quines solucions ofereix?

Despeses subvencionables

 • Equips per a la generació energètica (plaques, aerogeneradors, etc.).
 • Costos d’obres necessàries per a la instal·lació.
 • Sistemes de gestió energètica, mesurament de recursos o instal·lacions elèctriques necessàries per al projecte.
 • Costos de consultoria.
 • Altres partides que estiguin clarament relacionades amb la instal·lació.

 

Intensitat dels ajuts

 

Com sol·licitar l’ajut?

La subvenció s’ha de tramitar abans d’iniciar la instal·lació, i aquesta serà canalitzada a través de les
diferents comunitats autònomes:

 

Consulta les característiques de cada ajut segons cada comunitat.

 

Solicitar información