De manera constant, s’estan obrint noves convocatòries d’ajuts procedents del fons europeu Next Generation EU destinats a impulsar la modernització de les petites i mitjanes empreses (pimes), a través del foment de l’R+D, la digitalització i la sostenibilitat. En total, Espanya rebrà, fins a l’any 2026, al voltant de 200.000 milions d’euros de la Unió Europea (UE), dels quals prop de 150.000 milions provindran del fons Next Generation EU. Aquests ajuts europeus, alguns dels quals se centren en el sector del comerç, suposen una oportunitat i un repte per a moltes empreses, ja que podran posar en marxa nous projectes per modernitzar la seva activitat i ser més competitives.

Una oportunitat per al comerç

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), s’hi troba disponible el Programa de Modernització del Comerç, la finalitat del qual és finançar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible relacionats amb el comerç. L’objectiu principal és garantir l’adaptació de les empreses als nous hàbits de consum, amb la potenciació de la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes accelerar la transformació digital.

Les empreses interessades a participar en aquests programes poden subvencionar fins al 100 % dels seus projectes fins a un límit de 200.000 euros. Les sol·licituds s’han de presentar a través de les comunitats autònomes en què operin. Entre les subvencions que s’hi inclouen, cal destacar-ne:

 • Les despeses en inversió referides a la transformació digital, a través de projectes de noves tecnologies que millorin l’estratègia comercial i de comunicació de les pimes, el seu model de negoci i l’experiència de compra que ofereixen als consumidors.
 • Les despeses en inversió referides a la transformació del punt de venda, per mitjà de projectes que afavoreixin l’adaptació de l’espai físic de venda tant a les noves necessitats i els hàbits dels consumidors com als nous models de gestió.
 • Les despeses en inversió relatives a la cadena de subministrament i a la traçabilitat, amb projectes que potenciïn les solucions tecnològiques destinades a millorar l’eficiència i la sostenibilitat dels lliuraments de darrera milla.
 • Les despeses en inversió relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular, gràcies a la implementació de projectes centrats en l’aplicació de solucions tecnològiques que millorin l’eficiència en el consum energètic.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Altres ajuts disponibles

A més d’aquestes subvencions al comerç, existeixen altres ajuts a què les pimes poden optar per tal de modernitzar-se i ser més competitives:

 • Programa Kit Digital. Persegueix ajudar les pimes i els autònoms en la seva digitalització, per mitjà de bons digitals que es gestionen a través dels agents digitalitzadors. L’objectiu del Programa Kit Digital és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les pimes en àmbits com la presència online, el desenvolupament d’una oficina virtual, la intel·ligència empresarial, la ciberseguretat o el creixement del marketplace.

Pot interessar-te: Com digitalitzar una pime amb les ajudes del Kit Digital

 • Pla d’Acció d’Internacionalització 2023-2024. Té com a objectiu impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles a l’exterior. Els ajuts europeus es canalitzen a través de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), per mitjà del programa ICEX Next.
 • Programa per finançar projectes d’autoconsum i emmagatzematge. Consisteix en el finançament d’instal·lacions lligades a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energies renovables. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) és l’encarregat de gestionar aquest programa, amb un total de 660 milions d’euros, ampliables a 1.320 milions. Les subvencions es tramiten a través de les comunitats autònomes.

Pot interessar-te: Ajuts a l’autoconsum de fonts renovables per a les pimes

Assessorament per a la concessió d’ajuts

Per aconseguir l’èxit en una d’aquestes convocatòries, és important que les empreses comptin amb l’assessorament professional adequat. Per això, és fonamental comptar amb un expert, com ara el gestor del banc, que ofereix informació, assessorament i acompanyament a les empreses, i els aporta tranquil·litat i certesa per beneficiar-se d’aquests fons de la millor manera possible.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Les empreses poden contribuir de manera decisiva a la transició cap al vehicle elèctric. El programa MOVES FLOTAS finançat pel fons europeu Next Generation EU, inclòs en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol, suposa un important impuls a la compra del cotxe elèctric i complementa el programa d’ajuts a l’adquisició de vehicles eficients (Moves III) dirigit a particulars. El 19 % dels ajuts que s’està distribuint a través del PRTR estan destinats a la mobilitat sostenible de les empreses.

Com accedir a les ajudes per a vehicles elèctrics

L’ús de vehicles elèctrics s’ha disparat els darrers anys com una forma de mobilitat menys contaminant que contribueix a la protecció del medi ambient. La Comissió Europea vol aconseguir que el 90 % dels vehicles que circuli per les carreteres europees l’any 2050 sigui de zero emissions, i per això s’espera que tots els automòbils nous a la venda a partir del 2035 siguin elèctrics, híbrids o endollables.

Amb vista a impulsar aquest objectiu, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), va posar en marxa el desembre de 2022 la segona convocatòria del programa MOVES FLOTAS, el termini de presentació de sol·licituds del qual està disponible fins al dia 8 de març de 2023.

Aquest pla està dotat amb una quantia de 50 milions d’euros per a la selecció i la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts corresponents a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers a tot el territori nacional. Poden beneficiar-se d’aquest programa tota mena d’empreses, sempre que sol·licitin l’incentiu per adquirir més de 25 vehicles lleugers.

Els ajuts poden incloure:

 1. L’adquisició de vehicles elèctrics que substitueixin els vehicles de combustió.
 2. La disposició de la infraestructura de recàrrega necessària per a la nova flota a les instal·lacions de l’empresa.
 3. L’adaptació de sistemes de gestió de flotes, la digitalització del control de rutes o la formació de personal de la companyia per tal de fer una transició de la flota cap a l’electrificació. 

Totes aquelles empreses que estiguin interessades a accedir a les ajudes del programa MOVES FLOTAS han de fer les seves sol·licituds a través de la seu electrònica de l’IDAE aportant la documentació requerida a les bases del programa.

Pot interessar-te: Com accedir al fons europeu Next Generation EU

Un futur verd sobre rodes

El juliol de 2021, el Consell de Ministres va aprovar el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat, que inclou una inversió de 24.000 milions d’euros i es calcula que crearà prop de 140.000 llocs de treball. Aquest PERTE pretén convertir l’automoció en un dels sectors amb més representació a la indústria nacional, amb un 15 % del producte interior brut (PIB) per al 2030.

L’objectiu és, d’una banda, impulsar projectes transformadors de la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat, i per una altra, dur a terme mesures que potenciïn i facilitin el canvi de models automobilístics, com és el cas del Pla MOVES III. Aquest Pla consisteix en un programa d’incentius per a la compra de cotxes elèctrics, d’hidrogen i híbrids endollables dirigit a particulars, autònoms, empreses privades, comunitats de veïns i administracions públiques. El Pla es nodreix de 4.300 milions d’euros del sector públic (on s’inclou el Fons Europeu Next Generation EU) i més de 19.700 milions d’euros del sector privat.

Pot interessar-te: L’impuls del vehicle elèctric en el sector de l’automoció espanyol

Les empreses, motors del transport elèctric

Les accions de les empreses per promoure desplaçaments no contaminants entre els seus empleats suposen una gran empenta cap a la mobilitat sostenible. La societat i els clients demanen cada vegada més polítiques de gestió compromeses amb el medi ambient i la utilització de vehicles elèctrics contribueix a una imatge corporativa més positiva, aspecte que finalment redunda en una competitivitat més gran.

Fins ara, un dels principals esculls que havia frenat el desenvolupament de la mobilitat elèctrica havia estat una xarxa de recàrrega insuficient. En aquest sentit, moltes empreses estan ajudant a promoure la mobilitat sostenible en instal·lar punts de recàrrega a les seves instal·lacions. Un al·licient per animar els empleats a canviar-se al cotxe endollable i, també, una manera de retenir el talent, ja que resulta un incentiu laboral oferir als treballadors punts on recarregar els vehicles durant la jornada laboral a cost zero.

A més, les companyies es poden beneficiar d’avantatges fiscals. Els cotxes elèctrics, així com els híbrids o els impulsats per combustibles hidrògens, estan exempts de l’impost de matriculació. Tots aquests vehicles sostenibles permeten una deducció a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del 30 % i una bonificació del 75 % a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), també conegut com a impost de circulació, en comparació als cotxes de benzina i dièsel.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Per optar en les millors condicions possibles tant a la sol·licitud dels crèdits com de les subvencions relatives als fons europeus, les companyies poden recórrer al suport del sector bancari, que exercirà un paper clau per cofinançar les inversions, canalitzar els ajuts i exercir un efecte amplificador.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Espanya rebrà fins a 2026 70.000 milions d’euros en ajuts directes del fons europeu Next Generation EU, que se sumaran a uns altres 70.000 milions en préstecs i transferències. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol destinarà el 70 % dels ajuts a les reformes en matèria mediambiental i digital. De les 20 inversions tractores que contempla el Pla, destaquen les que s’adrecen a la mobilitat sostenible, segura i connectada amb 13.203 milions d’euros (el 19 % dels diners que es rebran).

Ajuts europeus per a punts de recàrrega

Com assenyala Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, al webinar ‘Solucions de mobilitat sostenible: Smart Mobility Empreses’, organitzat a través de HUB Empresa de Banc Sabadell, «la mobilitat sostenible ja és una realitat que creixerà de manera exponencial en els anys que venen, i proporcionarà solucions de recàrrega al nou model de mobilitat elèctrica».

El principal marc normatiu per assolir-ho és el Reial decret llei 29/2021, que té entre els seus objectius l’impuls dels punts de recàrrega per potenciar el vehicle elèctric a Espanya. Segons aquesta norma, «tots els edificis d’ús diferent del residencial privat que comptin amb una zona d’ús d’aparcament amb més de 20 places, sigui a l’interior o a un espai exterior adscrit, així com als estacionaments existents no adscrits a edificis amb més de 20 places, hauran de disposar d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics».

D’aquesta manera, des de l’1 de gener de 2023, els aparcaments estan obligats a instal·lar punts de recàrrega per al vehicle elèctric de la següent manera:

 • Si disposen de 20 a 1.000 places, hauran de tenir instal·lat un punt de recàrrega per cada 40 places.
 • A partir de les 1.000 places, caldrà instal·lar un punt de recàrrega per cada 100 places.
 • Als edificis de l’Administració General de l’Estat o els organismes públics que hi estan vinculats o en depenen, s’instal·larà una estació de recàrrega per cada 20 places d’aparcament o fracció fins a 500 places, i una estació de recàrrega més per cada 100 places addicionals o fracció.

Subvencions

Tant Urraca com Santiago Blanco, cap de Producte Smart Mobility Empreses a Iberdrola, analitzen la concessió d’ajuts a les comunitats autònomes que va aprovar el Reial Decret 266/2021 per desenvolupar programes d’incentius a la mobilitat elèctrica dins de MOVES III, promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. En total, es concediran 400 milions d’euros, ampliables fins a 800 milions, per incentivar la compra de vehicles elèctrics i afavorir el desplegament de la infraestructura de recàrrega, que estan destinats tant a empreses com a autònoms i particulars. El termini per sol·licitar aquests ajuts finalitzarà el 31 de desembre de 2023 (o fins que s’esgotin).

Per la seva banda, Ingrid de la Fuente, cap de Medi Ambient i Energia de Meliá Hotels International, insisteix en la importància de comptar amb el millor assessorament professional possible per accedir a aquests ajuts, com ara el que pot oferir un banc, per les particularitats tècniques que tenen. Per exemple, en el cas de MOVES III, els ajuts cal sol·licitar-los a través de cada comunitat autònoma, la qual especificarà si es pot sol·licitar directament o si cal fer-ho per mitjà d’una entitat col·laboradora. A més, en el cas de les empreses, les factures hauran de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud de la subvenció.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

PERTE sobre el vehicle elèctric

Un altre dels objectius del Reial decret llei 29/2021 és facilitar la publicació de convocatòries i ajuts tant al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge (ERHA) com al PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat.

Aquest últim va ser el primer PERTE que es va aprovar dins del pla d’ajuts del fons europeu Next Generation EU. La seva missió principal és la d’impulsar a Espanya un ecosistema adequat per a la fabricació de vehicles elèctrics, generant, alhora, una sèrie d’impactes positius a l’economia, com ara l’increment de la inversió en innovació dins del teixit industrial, l’augment en l’autonomia i la resiliència davant de potencials crisis o la millora de la competitivitat de l’automoció.

Aquest PERTE es preveu que suposi una inversió total de 24.000 milions d’euros, amb una inversió privada de 19.700 milions d’euros, mentre que la contribució del sector públic serà de 4.300 milions. De cara a finals de 2023, el repte és que a Espanya s’arribi al voltant dels 250.000 vehicles elèctrics matriculats i a una forquilla d’entre 80.000 i 100.000 punts de recàrrega operatius.

Per accedir als ajuts europeus és fonamental comptar amb assessorament professional, com ara el del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que tingui el responsable d’una empresa o un autònom que desitgi acollir-se a qualsevol convocatòria que es publiqui, i se’ls informarà sobre quina pot ser l’alternativa més adequada.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

La transició ecològica és un dels pilars fonamentals del fons europeu Next Generation EU. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol, a través del qual es canalitza la distribució dels ajuts europeus, publicarà fins al 2026 convocatòries per estendre l’ús de les energies renovables fomentant les instal·lacions d’autoconsum, ja que un dels objectius del Govern és accelerar el procés cap a un sistema energètic 100 % renovable en l’any 2050. La principal norma fins avui és el Reial decret 477/2021 per a la concessió directa d’ajuts a les comunitats autònomes per a l’execució de programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable.

Algunes comunitats autònomes ja han publicat en els últims mesos convocatòries per repartir aquests ajuts, que seran vigents fins al 31 de desembre de 2023. Aquestes convocatòries s’adrecen a famílies, empreses i comunitats de veïns, amb l’objectiu principal d’aconseguir que redueixin la seva factura energètica. De fet, com assenyala Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, al webinar ‘Fons Next Generation EU: oportunitats per a l’autoconsum elèctric en l’empresa, organitzat a través de HUB Empresa de Banc Sabadell, «és l’hora que les empreses es preparin per invertir en energia solar fotovoltaica, ja que assoliran un avantatge competitiu gràcies a l’oportunitat d’or del fons europeu Next Generation EU, que ofereix subvencions per a l’emmagatzematge».

Programes d’incentius

Aquest Reial decret preveu uns ajuts de 660 milions d’euros, ampliables a 1.320 milions, que es destinaran a instal·lacions d’autoconsum (fins a 900 milions d’euros), emmagatzematge (per sobre dels 200 milions) i climatització amb energies renovables (al voltant dels 200 milions). Recentment, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va confirmar l’ampliació en 505 milions d’euros del programa d’incentius a l’autoconsum, l’emmagatzematge energètic i les instal·lacions tèrmiques amb renovables; el rebran les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Comunitat de Madrid i País Basc.

Al voltant de 340 milions dels ajuts previstos es destinaran de manera directa a diferents programes d’incentius:

 • Autoconsum renovable per al sector serveis, que compta amb una dotació de 120 milions d’euros (100 milions d’euros per a autoconsum i 20 milions per a emmagatzematge).
 • Autoconsum renovable per a altres sectors, que disposarà de 175 milions d’euros (150 milions d’euros per a autoconsum i 25 milions per a emmagatzematge).
 • Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum renovable que ja existeixen, amb una dotació de 45 milions d’euros.
 • Promoció d’autoconsum renovable al sector residencial, a les administracions públiques i al tercer sector, que sumarà 215 milions d’euros (200 milions d’euros per a autoconsum i 15 milions per a emmagatzematge).
 • Emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum renovable ja existents al sector residencial, a les administracions públiques i al tercer sector, que comptarà amb 5 milions d’euros.
 • Instal·lacions renovables tèrmiques al sector residencial, amb un volum d’ajuts de 100 milions d’euros.

També es posaran en marxa programes de subvenció directa als costos de l’edificació d’una instal·lació fotovoltaica, que van des del 15 % per a les grans empreses fins al 45 % per a les microempreses. Les empreses mitjanes gaudiran d’una subvenció del 25 %. En el cas de l’emmagatzematge, les subvencions als costos seran del 45 % per a les grans empreses, del 55 % per a les empreses mitjanes i del 65 % per a les microempreses.

Urraca indica que aquestes convocatòries aniran per concurrència simple, és a dir, per ordre de presentació de sol·licituds, i són especialment útils per a les companyies en aquests moments per dos motius: «Per l’increment del cost de l’energia i perquè, a través d’aquests ajuts, s’impulsarà la transformació cap a la sostenibilitat».

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Beneficis per a les empreses

Segons Delia Rebollo, cap de Producte Empreses Smart Solar a Iberdrola, en el mateix webinar, invertir en autoconsum elèctric permet a una empresa «reduir els seus costos energètics i millorar la seva competitivitat, impulsant la transició espanyola cap a una economia descarbonitzada». A més, una major aposta per la sostenibilitat energètica incrementa la responsabilitat social corporativa (RSC), millora la reputació d’una empresa i la protegeix contra les fluctuacions en el preu de l’energia.

Tanmateix, per estar tan ben preparades com sigui possible davant d’aquestes convocatòries i accedir als ajuts europeus, el paper de l’assessorament és clau. Per això, és fonamental comptar amb un expert, com ara el gestor del banc, que ofereix informació, assessorament professional i acompanyament a les empreses, i els aporta tranquil·litat i certesa per beneficiar-se d’aquests fons de la millor manera possible.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Una de les claus del fons europeu Next Generation EU és la transformació digital que, en el cas d’Espanya, aglutinarà el 33 % dels recursos que es rebran. Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en què s’aborda el repartiment d’aquests ajuts, la digitalització de les petites i mitjanes empreses (pimes) és un element essencial. El programa principal per aconseguir-ho és Kit Digital, dotat amb 3.067 milions d’euros que aniran destinats a modernitzar el teixit productiu nacional. Com s’hi pot accedir?

 

Ja s’han publicat tres convocatòries d´aquest programa, dirigides a pimes i a autònoms. Per obtenir els ajuts, és fonamental complir els requisits i seguir els passos que s’indiquen; per això, davant de qualsevol dubte, el més aconsellable és recórrer a l’assessorament professional que ofereix el gestor del banc i sol·licitar el suport de l’agent digitalitzador seleccionat.

Convocatòries obertes del Programa Kit Digital

Tal com assenyala Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, durant el webinar Digitalitza i impulsa el teu negoci amb els ajuts del Kit Digital, organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell, “amb aquest programa, les empreses tenen el repte del creixement, així com el de convertir-se en més resilients per afrontar futures crisis amb millors garanties d’èxit”.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

Per accedir a les convocatòries del Programa Kit Digital, l’únic criteri de concessió és l’ordre de presentació de sol·licituds; si hi ha crèdit suficient, un cop comprovat que es compleixen els requisits exigits, s’atorga l’ajut corresponent:

 • Convocatòria per a empreses d’entre 10 i 49 empleats. Amb una dotació de 500 milions d’euros, en què se’ls ofereix un bo digital de 12.000 euros per adquirir solucions de digitalització, per exemple, per a les seves pàgines web i la seva presència a Internet, per a la gestió de les xarxes socials, per al desenvolupament del comerç electrònic i la gestió de clients, per a l’adquisició de serveis i eines per a la seva oficina virtual, per al desenvolupament de les factures electròniques, o per afavorir que tinguin comunicacions més segures i protegides. El termini de presentació de sol·licituds és obert fins al 15 de març del 2023.
 • Convocatòria per a empreses d’entre 3 i 10 empleats. Amb una dotació de 500 milions d’euros, a través de bons digitals de 6.000 euros per a àmbits com la seva presència online, el desenvolupament de la seva oficina virtual, la intel·ligència empresarial i analítica, la ciberseguretat o el creixement del seu marketplace. Es pot sol·licitar fins al 2 de setembre de 2023.
 • Convocatòria per a autònoms i empreses de fins a 3 empleats. Ha estat l’última que s’ha posat en marxa i concedeix un bo digital de 2.000 euros, que es podrà sol·licitar fins al 20 d’octubre del 2023.

Passos per sol·licitar el bo Kit Digital

Com explica al mateix webinar Sabela Tilve, sènior Manager Strategic R&D Projects a Grupo MásMóvil, el primer que ha de fer qualsevol empresa o autònom que estigui interessat en una convocatòria del Kit Digital és mesurar el seu nivell de digitalització per mitjà d’un test d’autodiagnòstic. El camí més ràpid per fer-ho és a través de la plataforma web Accelera Pime.

 

A continuació, cal seleccionar la solució de digitalització que ofereix el programa i fer el tràmit de presentació de la sol·licitud, que inclou:

 • Fer la petició formal a la seu electrònica de Red.es.
 • Accedir al catàleg d’agents digitalitzadors i seleccionar aquell amb qui es vol desenvolupar les solucions digitals. Els agents digitalitzadors, segons Alberto Díaz, Responsable d’Aliances i Transformació digital per a empreses del Grup MásMóvil, “són clau per a les empreses, ja que ofereixen les solucions i els serveis tecnològics que necessiten”.
 • Posar-se en contacte amb l’agent digitalitzador seleccionat i subscriure un acord de prestació de solucions de digitalització.

Cal recordar que el beneficiari d’un bo digital disposa de sis mesos des de la concessió per formalitzar la compra de solucions.

 

En qualsevol cas, abans de sol·licitar qualsevol ajut, el més recomanable és comptar amb l’assessorament del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que tinguin els responsables d’una empresa o els autònoms que desitgin inscriure’s en una convocatòria, informant sobre quina pot ser l’alternativa més adequada.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Els canals digitals són, avui, la principal via que tenen les empreses per identificar i seleccionar productes i serveis. Així ho assenyala Erik Rigola, consultor d’estratègia i màrqueting digital de RocaSalvatella, al webinar Com construir una experiència de compra omnicanal per a B2B, organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell. Aquest expert indica que el mercat digital B2B (aquell en què les empreses venen a empreses) mou cada any al voltant de 12,2 bilions de dòlars a tot el món, mentre que el B2C (que és el mercat de consum massiu, on les empreses ofereixen els seus productes i serveis als consumidors) ronda els dos bilions. Per això, “és fonamental per a qualsevol organització centrar-se en l’experiència de client omnicanal per augmentar les vendes i assolir l’èxit”, que es fonamenta en aspectes com la transparència, el coneixement i l’anàlisi.

Com conèixer els teus clients

En paraules de Rigola, “una empresa que no evoluciona com ho fa el mercat, tard o d’hora morirà. Tots els models de venda canvien i és fonamental centrar-se en l’omnicanalitat per oferir als clients una experiència unificada”.

 

Entre les principals claus que diferencien l’omnicanalitat d’altres estratègies comercials com la multicanalitat o el cross channel, Rigola destaca:

 • Generar una experiència global, independentment del canal que es faci servir.
 • Fer una fusió total entre els canals de relació amb el client.
 • Possibilitar una consistència total, incloent-hi serveis de customer care gràcies a l’ús d’un bon customer relationship management (CRM).

En qualsevol cas, aquest expert afirma que qualsevol empresa que hagi d’implementar una estratègia omnicanal “ha d’identificar els objectius, definir el customer journey (és a dir, de quina manera arribaran els productes i els serveis al client final) per saber com poder abordar-los als canals digitals i avaluar de manera permanent com participaran les diferents baules de la cadena de valor en el procés de venda. A més, sempre s’ha d’adoptar una actitud holística amb l’ús de bases de dades unificades, ja que continuarà havent-hi moments en què convingui continuar recolzant-se en els models offline”.

 

Amb tota aquesta informació, es poden implementar periòdicament millores en les accions relacionades amb l’omnicanalitat, i es pot arribar a obtenir un avantatge competitiu al segment de negoci. De tota manera, Rigola identifica algunes altres claus que han d’estar presents en qualsevol estratègia omnicanal, com són:

 • La velocitat en el moment en què els clients puguin interactuar per obtenir digitalment informació o per concretar una compra online.
 • La transparència suficient per entendre de quina manera la solució que els ofereix l’empresa venedora els donarà una resposta eficaç real a les seves necessitats.
 • La capacitat d’afavorir una interlocució àgil entre comprador i venedor, per exemple, a través de diferents vies simultànies com xatbots, videoconferències en streaming o per telèfon.

Beneficis de l’omnicanalitat

Entre els beneficis que té l’omnicanalitat a les estratègies comercials B2B, Rigola destaca:

 • Una experiència de client millor i més completa.
 • Més fidelitat dels usuaris.
 • Increment, a mitjà i llarg termini, de les vendes digitals.
 • Millor accés a les dades dels clients, fet que potencia la personalització de l’experiència de compra.

Els fons europeus i la digitalització

El fons europeu Next Generation EU, mitjançant diferents convocatòries, pot contribuir decisivament a potenciar el desenvolupament d’estratègies omnicanals per part de les empreses. Entre les opcions que ja estan disponibles, destaca el Programa Kit Digital, que contempla ajuts per a l’adopció de mesures pràctiques per augmentar la digitalització dels negocis. L’objectiu d’aquest programa és subvencionar la implantació de solucions digitals per incrementar el nivell de maduresa digital de les empreses, independentment del sector d’activitat.

 

En qualsevol cas, abans de posar en marxa una estratègia omnicanal, el més recomanable és comptar amb l’assessorament del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que tinguin els responsables d’una empresa o els autònoms i els guiarà sobre què és el més convenient per al seu negoci.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

En els dos últims anys s’ha accelerat el procés de digitalització de moltes petites i mitjanes empreses (pimes). Aquesta mena d’empreses han hagut d’adaptar-se a un escenari en què disposar d’una pàgina web o d’una botiga online és fonamental. L’arribada del fons europeu Next Generation EU contribuirà a enfortir aquesta tendència, tenint en compte que el 33 % dels 140.000 milions d’euros que arribaran a Espanya fins al 2026 estarà focalitzat en la transformació digital. El Programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, serà clau.

 

Aquest programa té com a objectiu digitalitzar al voltant d’un milió de pimes i autònoms, oferint-los solucions de digitalització per, entre altres coses, impulsar la seva presència a Internet, per desenvolupar el comerç electrònic i la gestió de clients, per emetre les factures electròniques, o per afavorir l’augment de la ciberseguretat en els processos.

Reptes de la digitalització d’una pime

Al voltant del 50 % de les pimes espanyoles no arriba encara a un nivell mitjà de digitalització, fet que pot derivar en un problema a l’hora de competir amb empreses més grans i amb més recursos. Si bé és cert que les grans corporacions són conscients de la necessitat d’aplicar la tecnologia per ser més competitives, la majoria de les empreses més petites no han afrontat el seu procés de digitalització.

 

Entre els principals reptes que troben en el camí de la digitalització hi ha els elevats costos d’implantació, la manca de competències tecnològiques i de talent qualificat, l’absència de plans de formació interns, la resistència al canvi i la dificultat d’accés al finançament per dur a terme les inversions necessàries.

Una oportunitat per a les pimes

El Programa Kit Digital persegueix ajudar les pimes i els autònoms en la seva digitalització amb subvencions o bons digitals que es gestionen a través dels agents digitalitzadors. L’objectiu és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les pimes en àmbits com la seva presència online, el desenvolupament de la seva oficina virtual, la intel·ligència empresarial i analítica, la ciberseguretat o el creixement del seu marketplace. Qualsevol pime pot ser beneficiària del Programa Kit Digital si compleix uns requisits de sol·licitud relativament simples.

 

La primera convocatòria d’ajuts, llançada el mes de març passat per a empreses d’entre 10 i 49 empleats per un import màxim de fins a 12.000 euros, ha rebut de moment unes 70.000 sol·licituds i ja hi ha més de 35.000 bons assignats. Després de completar aquesta primera convocatòria, se’n va activar una segona centrada en empreses d’entre 3 i 10 empleats, amb un pressupost de 500 milions d’euros i fins a 6.000 euros de bonificació; i una tercera i última convocatòria d’ajuts, dotada amb 500 milions d’euros més per a microempreses de menys de 3 treballadors que podran comptar, cadascuna, amb un màxim de 2.000 euros.

 

Per sol·licitar el Kit Digital, s’hauran de presentar dins el termini i en la forma escaient els formularis automatitzats que s’han posat a disposició de les pimes a través de Red.es i Accelera Pime. Un cop concedit l’ajut, per exercir el seu dret a cobrament el beneficiari ha de seleccionar i contractar la solució de digitalització que vulgui adoptar entre les quals hi ha disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Kit Digital, i formalitzar un acord en un termini màxim de sis mesos des de la notificació que l’ajut ha estat concedit.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

A més dels ajuts corresponents al fons europeu Next Generation EU, les pimes i els autònoms poden accedir a altres recursos, com, per exemple, el Fons Next Tech (per fomentar projectes digitals innovadors d’alt impacte). També hi ha altres ajuts específics centrats en l’emprenedoria digital femenina o en la integració dins dels negocis de la intel·ligència artificial (IA) i de la robotització.

 

Si es vol demanar alguna d’aquestes subvencions, l’acompanyament d’un expert, com el gestor del banc és clau per no cometre errors a l’hora d’accedir als ajuts europeus i poder digitalitzar amb èxit una pime.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Un dels reptes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és la modernització del teixit industrial per adequar-lo als requisits de l’estratègia europea sobre economia circular, que es materialitza en un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) sobre el foment de l’economia circular a l’empresa. L’últim trimestre del 2022 es publicaran les primeres convocatòries relatives a aquest PERTE, centrades en els projectes d’eficiència energètica i economia circular en entitats del sector turístic, i en el foment de l’economia circular en l’àmbit de l’empresa.

Claus del PERTE d’Economia Circular

Segons l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, Espanya Circular 2030, els reptes principals a què s’enfronta el teixit industrial són la transformació digital basada en les dades, l’augment de la dimensió de les empreses industrials i la millora de l’eficiència en la gestió de l’aigua, els residus, l’energia i els recursos.

El Consell de Ministres va aprovar el març de 2022 el PERTE d’Economia Circular, que té com a missió principal accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de matèries primeres, reduint la petjada ecològica mitjançant el foment d’accions com el reciclatge i la reutilització dels productes. Les inversions previstes al PERTE inclouen ajuts per valor de 492 milions d’euros i s’espera mobilitzar recursos per valor de més de 1.200 milions fins a l’any 2026.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

Aquest PERTE se centra en 18 instruments distribuïts en dues línies d’acció principals:

 • Actuacions sobre sectors clau. Com el tèxtil, el del plàstic i el de béns d’equip per a la indústria de les energies renovables. Està previst que rebin, en conjunt, uns ajuts de 300 milions d’euros.
 • Actuacions transversals. Per impulsar l’economia circular a l’empresa, amb ajuts que es distribuiran en quatre categories adreçades a la reducció del consum de matèries primeres, el desenvolupament de l’ecodisseny, la gestió de residus i la digitalització. Rebran de manera directa 100 milions d’euros, ampliables en 92 milions més en funció de la demanda que atreguin.

Totes les convocatòries que es publiquin estan obertes a les empreses, però cal que compleixin els requisits formals previstos per a cadascuna d’elles.

 

Pot interessar-te: Com pots sol·licitar els ajuts del fons Next Generation EU

 

Durant el quart trimestre del 2022, es publicaran dues convocatòries centrades en l’economia circular:

 • Projectes d’eficiència energètica i economia circular en empreses turístiques. Dirigida pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (tot i que estarà vehiculada per les comunitats autònomes). Estarà adreçada tant a persones físiques com jurídiques que siguin propietàries d’edificis existents destinats a l’allotjament turístic, com a empreses que siguin directament les explotadores d’aquests edificis. El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 170 milions d’euros.
 • Foment de l’economia circular a l’àmbit de l’empresa. Anirà directament a càrrec del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Se centrarà en empreses, entitats d’economia social i agrupacions. El pressupost és de 192 milions d’euros.

La importància de comptar amb assessorament

L’assessorament és clau perquè les empreses puguin preparar les seves estructures financeres i complir adequadament els requisits de cada convocatòria, així com per poder accedir als ajuts europeus en les millors condicions. En tot això, el paper de les entitats bancàries és determinant, amb un servei d’informació, d’assessorament professionalitzat i d’acompanyament en tot aquest procés.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

El fons europeu Next Generation EU ofereix a les empreses, tant a les grans com a les petites i mitjanes (pimes) i als autònoms un ampli ventall d’ajuts a través de la publicació de diferents convocatòries. Per accedir-hi en les millors condicions possibles, és clau entendre què són els fons europeus, com es distribueixen i quins requisits cal complir.

Conceptes clau per accedir al fons europeu Next Generation EU

FEADER

 

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) s’enfoca a la resolució de problemes específics de les zones rurals de la Unió Europea (UE).

 

FEDER

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es destina al desenvolupament de manera equilibrada a les regions de la UE.

 

FOCIT

 

El Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT) vol millorar l’activitat turística del continent. Sobretot, afavorirà els projectes que es desenvolupin amb actuacions d’innovació i de modernització en l’àmbit sostenible i de l’eficiència energètica, entre d’altres.

 

FSE

 

El Fons Social Europeu (FSE) està focalitzat en projectes alineats amb l’ocupació a la UE i en la inversió en el capital humà.

 

IPCEI

 

IPCEI correspon a les sigles en anglès d’Important Projects of Common European Interest. Consisteix en una sèrie d’ajuts a escala estatal enfocats a l’activitat d’R+D+I, establert per la Comissió Europea. Pretén agilitzar i facilitar el desenvolupament de projectes transfronterers a gran escala que siguin un benefici comú per a l’economia de la UE. A Espanya hi ha el pla España Puede, que vol donar un impuls a la participació d’empreses espanyoles en projectes d’interès comú europeu al sector de cloud, el dels satèl·lits o el de l’automoció, entre d’altres.

 

MDI

 

Les manifestacions d’interès (MDI) són el vehicle mitjançant el qual els diferents ministeris publiquen avisos per identificar les àrees d’interès a les quals destinar els fons. D’aquesta manera, es poden avaluar i analitzar els possibles projectes i l’impacte que tenen en la recuperació de l’economia.

 

Pot interessar-te: Quins projectes poden rebre els fons europeus?

 

MRR

 

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) té com a objectiu complementar la inversió i les reformes als estats membres. Està dotat amb 723.800 milions d’euros, 385.800 milions dels quals es destinaran a préstecs i 338.000 milions seran transferències no reemborsables.

 

PERTE

 

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són vehicles de col·laboració publicoprivada amb caràcter estratègic, que pretenen crear un efecte d’arrossegament per a tota l’economia espanyola. La seva base per garantir l’èxit és el cofinançament de les inversions, en què el sector bancari té un paper fonamental. Actualment, ja s’han aprovat 11 PERTE dedicats a àrees com el desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, les energies renovables, la salut d’avantguarda o el model d’economia circular, entre d’altres.

 

PRTR

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) d’Espanya és l’eix mitjançant el qual el Govern canalitza els ajuts i els crèdits europeus que es rebran fins a l’any 2026. Compta amb una dotació total de 140.000 milions d’euros i té quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. El PRTR està ordenat al voltant de 10 polítiques que actuen com a palanques per desenvolupar 30 línies d’actuació.

 

REACT-EU

 

És un instrument d’ajuda per a la cohesió dels territoris de la UE, amb una recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia. El pressupost és de 50.600 milions d’euros, dels quals Espanya en rebrà 12.400 que, majoritàriament, s’assignaran a les comunitats autònomes.

 

Pot interessar-te: Fons Next Generation EU: preguntes i respostes

 

SURE

 

Són les sigles en anglès de Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency. El SURE és un mecanisme temporal destinat a mitigar els riscos d’atur en cas d’emergència. Compta amb 100.000 milions d’euros i està disponible per als estats membres per ajudar els treballadors a mantenir els seus ingressos i també les empreses. Es faran arribar en forma de préstecs als estats membres més afectats per fer front a augments sobtats de la despesa pública.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

En qualsevol cas, per conèixer a fons tots aquests conceptes i poder optar als ajuts i les subvencions, és recomanable deixar-se assessorar per un expert, com el de l’entitat bancària, que podrà donar una visió global de tots i aconsellar sobre el més convenient en cada situació.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Les empreses tenen una gran oportunitat per potenciar el seu creixement gràcies al fons europeu Next Generation EU. En total, està dotat amb 750.000 milions d’euros, dels quals Espanya en rebrà 140.000. Aquests diners es repartiran, sobretot, a empreses i a autònoms a través de les convocatòries que estan publicant els ministeris i les comunitats autònomes. L’assessorament professional és clau per complir els requisits formals per accedir a aquests ajuts europeus.

Requisits per accedir als fons europeus

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol s’estructura al voltant de dos vectors principals. D’una banda, la transició ecològica aglutina un 37 % del total dels fons, mentre que la transformació digital n’absorbeix un 33 %. A més, hi ha dos eixos més que completaran el repartiment: la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. El PRTR afirma que, per poder accedir als ajuts europeus i tenir més potencial d’arrossegament, les petites i mitjanes empreses (pimes), en la mesura que sigui possible, han de formalitzar aliances i consorcis, ja que d’aquesta manera és probable que accelerin el seu creixement a través de les sinergies i de les estratègies compartides.

 

Pel que fa als requisits formals que ha de complir una pime que es vulgui presentar a una convocatòria, cal destacar els següents: no ocasionar un perjudici significatiu al medi ambient, respondre a les característiques específiques de cada convocatòria, justificar degudament la quantia dels ajuts que es necessiten i, en el cas de les subvencions, cada projecte ha de complir els requisits recollits a la Llei general de subvencions.

Programes europeus per a les pimes

El títol del component número 13 del PRTR és «Impuls a la pime», i està centrat en l’emprenedoria, el creixement, la digitalització i la innovació d’aquestes empreses, el suport al comerç i la internacionalització. En total, i fins a l’any 2026, es publicaran convocatòries que sumaran 4.894 milions d’euros, organitzades en diferents programes:

 • El Programa Kit Digital, que pretén promoure la digitalització de les pimes i dels autònoms.
 • El Pla d’Acció d’Internacionalització 2023-2024.
 • El Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).
 • L’Estratègia Espanya Nació Emprenedora.

El Programa Kit Digital, dotat amb 3.067 milions d’euros, ja ha publicat tres convocatòries centrades a modernitzar i digitalitzar el teixit productiu nacional. El febrer del 2022 es va donar a conèixer la primera, destinada a les empreses d’entre 10 i 49 empleats, que va comptar amb un pressupost de 500 milions d’euros i que va fixar la quantia de cada bo digital en 12.000 euros. Al setembre es va obrir la segona convocatòria, per a entitats d’entre 3 i 10 empleats, que va disposar del mateix pressupost; en aquest cas, els bons digitals van ser de 6.000 euros. I una tercera, oberta a finals d’octubre, destinada a autònoms i microempreses de fins a dos treballadors, en què cada bo digital és de 2.000 euros.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

El rol del sector bancari i de la col·laboració publicoprivada

Tal com es recull al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, la distribució del fons europeu Next Generation EU entre les empreses es durà a terme mitjançant tres instruments principals:

Els bancs, per tant, són molt importants per complementar les necessitats econòmiques que tinguin les empreses, per oferir-los un servei d’informació, d’assessorament professionalitzat i d’acompanyament en el procés que els aporti seguretat i confiança i els permeti beneficiar-se dels fons i aprofitar els fons de manera òptima.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

La digitalització suposa nombrosos avantatges per a les empreses, però també comporta alguns riscos. Les estafes digitals, els ciberatacs, les suplantacions d’identitat o el robatori d’informació suposen una amenaça per a les empreses. Sobretot per a les petites i mitjanes empreses (pimes), que són les que tenen menys capacitat per invertir en ciberseguretat. Com es poden protegir?

Claus per impulsar la ciberseguretat d’una pime

La ciberseguretat és clau per a una pime. Aquest mena d’empreses han d’aplicar una sèrie de pràctiques per protegir la informació i les dades quan desenvolupen les seves activitats al núvol. Entre altres, l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) destaca els següents:

 • Política de seguretat. L’empresa ha de desenvolupar i difondre entre els empleats una normativa clara de ciberseguretat. S’hi ha d’especificar un protocol d’actuació davant de diferents situacions, com ara l’ús de xarxes Wi-Fi públiques, les contrasenyes dels correus corporatius o l’accés a determinades pàgines web des d’ordinadors de l’empresa.
 • Control d’accés. Cal assegurar-se que la informació de l’empresa allotjada al núvol o a carpetes digitals estigui disponible només per a les persones indicades. Per això és bàsic identificar qui pot accedir on i per a què. Aquí són clau l’identificador d’usuari, els drets d’accés, les autoritzacions, les autenticacions la o informació biomètrica.
 • Còpies de seguretat. Les còpies de seguretat són la salvaguarda bàsica per protegir la informació de l’empresa. Cal assegurar-se que aquesta informació estigui emmagatzemada en un suport i un servidor segurs. També és fonamental xifrar aquesta informació i destruir les dades que ja no siguin rellevants, però que puguin suposar una amenaça si hi accedeixen persones alienes a l’empresa.
 • Protecció antimalware. Tots els dispositius vinculats a l’empresa haurien de tenir una protecció antivirus actualitzada. Això no afecta només els ordinadors, sinó també els telèfons mòbils i els dispositius d’emmagatzematge extern com ara discs durs o dispositius USB. Un bon programari antimalware o antimaliciós ha de ser capaç de detectar la màxima quantitat possible d’amenaces en temps real.
 • Actualització d’equips i de programes. Els dispositius i els programes informàtics no actualitzats són molt més vulnerables als atacs. Les actualitzacions o els pegats que van traient les empreses de programari serveixen per anar resolent aquestes bretxes de seguretat. Per això, cal instal·lar les actualitzacions en aplicacions i programes com més aviat millor.
 • Seguretat a la xarxa corporativa. Es poden prendre mesures: restringir els accessos a la xarxa corporativa, deshabilitar les connexions per defecte, assegurar-se que tots els dispositius que es connectin estan nets o limitar la navegació a Internet per evitar riscos. També és important configurar adequadament la xarxa Wi-Fi per evitar hi entrin hackers.
 • Informació en trànsit. Treballar des de telèfons mòbils o tauletes a qualsevol lloc pot incrementar l’agilitat de l’empresa, però sempre que es protegeixi aquests dispositius. Han de tenir antivirus, connectar-se a Internet des d’una xarxa pròpia, i mai a través d’una de pública, i tenir instal·lades eines de xifratge de dades i comunicacions.
 • Gestió de dispositius d’emmagatzematge. Com discos durs o USB, on es guarda bona part de la informació de l’empresa. Els dispositius extraïbles, per exemple, són els que comporten més risc de fuga d’informació.
 • Registre d’activitat. Un monitoratge de tots els processos informàtics a tots els equips vinculats a l’empresa ajudarà a detectar l’origen de qualsevol problema i, per tant, a resoldre’l. Així també serà més fàcil evitar amenaces i possibles anomalies en el funcionament dels equips.
 • Continuïtat en el negoci. És fonamental que les empreses prenguin consciència de la necessitat de cuidar la seguretat cibernètica i mantenir actualitzat el decàleg i els protocols d’actuació.

Invertir en ciberseguretat

El fons europeu Next Generation EU suposa una oportunitat perquè les pimes financin la seva ciberseguretat. Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, assenyala al webinar «Fons Next Generation EU: l’impuls de la ciberseguretat a les pimes», organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell, que el Programa Kit Digital serà fonamental per reduir la bretxa de ciberseguretat que hi ha entre les pimes i les grans empreses. Els 3.000 milions d’euros del pressupost d’aquest programa estaran destinats, entre altres coses, a millorar l’administració digital de les pimes en àmbits com la ciberseguretat o l’emmagatzematge i les còpies de seguretat de la seva informació crítica.

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

 

Per accedir als ajuts europeus, és fonamental comptar amb assessorament professional, com el del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que sorgeixi a l’empresa i informarà sobre quina és la millor opció.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

El Programa Kit Digital, inclòs dins del component d’impuls a les petites i mitjanes empreses (pimes) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) espanyol, compta amb una dotació de 3.067 milions d’euros, i el seu objectiu principal és modernitzar i digitalitzar el teixit productiu nacional. Qualsevol pime o autònom pot sol·licitar els ajuts d’aquest programa, concretats en forma de bons digitals, sempre que prèviament es faci un test d’autodiagnòstic per analitzar-ne el nivell de digitalització. A més, s’ha de triar un agent digitalitzador seleccionat per subscriure-hi un acord de prestació de solucions de digitalització.

Les convocatòries del Programa Kit Digital

La transformació digital és una de les claus del fons europeu Next Generation EU a Espanya, que aglutina el 33 % dels recursos que es rebran. Els últims mesos ja s’han publicat diferents convocatòries del Programa Kit Digital, una iniciativa que persegueix ajudar les pimes i els autònoms en la seva digitalització amb subvencions de fins a 12.000 euros. Amb aquests diners es poden adquirir solucions de digitalització per, per exemple, millorar el posicionament online, gestionar millor les xarxes socials, administrar de manera més eficient la gestió digital dels clients, reforçar la ciberseguretat o aconseguir més presència a les xarxes socials:

 • El febrer de 2022 es van convocar els ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i 49 empleats. Va disposar d’un pressupost de 500 milions d’euros i la quantia de cada bo digital es va fixar a 12.000 euros. El seu objectiu principal va ser millorar la competitivitat i el grau de maduresa digital de les petites empreses.
 • El setembre del 2022 es va obrir la segona convocatòria d’ajuts, en aquest cas, destinada a la digitalització de petites empreses d’entre 3 i menys de 10 empleats. El pressupost també va ser de 500 milions d’euros, però els bons digitals eren de 6.000 euros.
 • L’octubre del 2022 està previst que arribi la tercera convocatòria d’ajuts, que tindrà com a focus els autònoms i les microempreses de fins a dos empleats. El bo digital serà de 2.000 euros per sol·licitant.

 Carmen Urraca, directora de Fons Europeus de Banc Sabadell, afirma que «amb la pandèmia s’ha pogut comprovar que les pimes tenen baixa resiliència i la digitalització és una oportunitat per fer-les més fortes. En aquest context d’una economia basada en dades, és important aprofitar les tecnologies digitals. Els ajuts del Programa Kit Digital permetran a les empreses generar més negoci i arribar a més clients».

 

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Passos per sol·licitar el bo digital

Els ajuts del Programa Kit Digital són de concurrència no competitiva, cosa que vol dir que s’atorguen de forma directa i per ordre d’arribada, un cop fetes les comprovacions sobre el compliment dels requisits exigits a cada convocatòria.

 

Per optar a qualsevol de les tres convocatòries, cal seguir els passos següents:

 

1.      Registrar-se a l’àrea privada d’Acelera Pyme i emplenar el test d’autodiagnòstic digital.

 

2.      Escollir entre una o diverses de les solucions de digitalització del Programa Kit Digital, d’acord amb les convocatòries i els ajuts publicats.

 

3.      Sol·licitar l’ajut corresponent a la seu electrònica de Red.es i esperar que es concedeixi formalment.

 

4.      Accedir al catàleg d’agents digitalitzadors adherits a Acelera Pyme i seleccionar aquell amb què es vol desenvolupar les solucions digitals. Els agents digitalitzadors són empreses que ofereixen les solucions i els serveis tecnològics que necessiten les pimes i els autònoms beneficiaris del Programa Kit Digital per avançar en la digitalització dels seus negocis. Cada sol·licitant d’un ajut d’aquest programa ha de subscriure un acord de prestació de solucions de digitalització amb un agent digitalitzador.

 

Un cop es comprova que l’empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. Per facilitar al màxim l’accés als ajuts, s’ha habilitat la figura del «representant voluntari», que està habilitat per sol·licitar l’ajut per compte d’una empresa. A més, Red.es ha dissenyat un sistema de tramitació que redueix la càrrega burocràtica i permet presentar la solució de manera completament telemàtica, escurçant així els terminis de concessió.

 

En qualsevol cas, per accedir als ajuts europeus és fonamental comptar amb assessorament professional, com el del gestor del banc, que resoldrà qualsevol dubte que tingui el responsable d’una empresa o un autònom que es vulgui acollir als fons del Programa Kit Digital, i els informarà sobre quina pot ser l’alternativa més adequada.

 

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Solicitar información