Internacionalitzar la teva pime mitjançant els fons europeus


07 juny 2022
time 4 minuts
Banc Sabadell
 • Finances

La internacionalització és una estratègia fonamental de creixement. Per a les companyies, fer negocis a l’exterior, en un món globalitzat com ara, és gairebé una obligació. Sortir a l’estranger per a una petita i mitjana empresa (pime) comporta grans avantatges però també reptes importants. Accedir a finançament n’és un. El fons europeu Next Generation EU esdevé clau perquè aquest tipus d’entitats puguin internacionalitzar-se.

Segons una enquesta recent de la consultora Eleven Markets, un 45 % de les pimes espanyoles afirmen que un negoci internacional és molt més rendible que un que només opera nacionalment, i un 64 % manifesten la seva intenció d’internacionalitzar-se. Tot i això, el 56 % de les empreses enquestades reconeixen que es troben limitades per la manca de finançament, i l’eina més demandada pel que fa a finances són els crèdits bancaris.

Pot interessar-te: Banc Sabadell t’ajuda a descobrir les claus del fons europeu Next Generation EU

Una oportunitat per a la internacionalització de les empreses

Les institucions ofereixen ajuda perquè les pimes puguin afrontar amb solvència la seva sortida a l’exterior i els fons europeus s’han convertit en la injecció de capital més gran en aquest sentit. Aquests ajuts europeus es canalitzen principalment mitjançant l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) i el seu programa ICEX Next, l’objectiu del qual és introduir i consolidar la cultura exportadora a la pime espanyola perquè aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial.

El programa ICEX Next concedeix subvencions a les pimes espanyoles que compten amb un projecte competitiu i els proporciona ajuda i assessorament en totes les fases de la seva expansió internacional. També facilita la revisió de l’estratègia d’aquelles que hagin resultat afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals.

Requisits per accedir als ajuts europeus per a la internacionalització

Les empreses amb potencial exportador que vulguin accedir als fons europeus per iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional han de reunir els requisits següents:

 • Ser una pime.
 • Tenir productes o serveis propis que puguin ser comercialitzables internacionalment i comptar amb marca pròpia. En el cas de les empreses de serveis, aquests s’han de prestar a l’exterior.
 • No ser filial comercial o productiva d’una empresa estrangera.
 • Comptar amb una facturació superior als 200.000 euros, exceptuant-ne les startups de base tecnològica de recent creació.
 • Disposar dels mitjans personals i materials mínims per abordar-ne el seu creixement fora, en particular comptar amb una persona responsable del projecte internacional i disposar d’una pàgina web pròpia.
 • No haver participat en programes d’iniciació d’ICEX (Pla d’Iniciació a la Promoció Exterior -PIPE- o ICEX Next), ni tenir impagaments amb ICEX.

Com es poden sol·licitar els ajuts europeus per a la internacionalització

La presentació de les sol·licituds es realitza de forma electrònica mitjançant la plataforma de gestió online ICEX Next. Els sol·licitants han d’emplenar el formulari de Sol·licitud d’Ajuda ICEX Next que inclou:

 • Informació d’identificació de l’empresa.
 • Informació de l’activitat.
 • Aspectes econòmics i financers.
 • Informació sobre el projecte internacional.
 • Balanç i compte de resultats dels tres darrers anys, i estats financers proper per als propers dos anys.
 • Organigrama nominatiu.

Un cop la pime hagi completat el registre i aportat la documentació requerida, tindrà lloc l’avaluació del comitè i, finalment, l’entrada al programa.

La importància d’un bon assessorament

Cal tenir en compte molts aspectes abans d’iniciar el procés d’internacionalització. La majoria de les empreses que fracassen ho fan perquè no fan els passos adequats; ja sigui per no saber com fer una bona anàlisi interna de la situació de la qual parteix el negoci, destinar recursos a mercats desfavorables o escollir un mal canal de venda. Expandir un negoci pot resultar complicat si no es compta amb els recursos i l’assessorament necessaris.

De la mateixa manera, la sol·licitud d’aquests ajuts també té uns requeriments que cal tenir en compte, tant al punt previ a la petició com al llarg de tot el procés. Per això, fer-ho de bracet d’un especialista sempre és una garantia d’èxit.

Per tant, és clau disposar de l’acompanyament professional d’un gestor com el de l’entitat bancària, que informarà directament sobre els ajuts i serveis addicionals que el banc posa a disposició de les empreses per facilitar tot el procés burocràtic i la posada en marxa del projecte en el mercat internacional.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Sol·licitar informació