time 4 minuts

El pla forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern, al qual aniran destinats una part important dels 140.000 milions d’euros que Espanya rebrà en els pròxims sis anys dels fons de la UE destinats a la recuperació després de la pandèmia de la COVID-19. El projecte és també un dels deu eixos estratègics de l’agenda Espanya Digital 2025 presentada el juliol de 2020 pel Govern.

La transformació digital de les pimes espanyoles es vertebrarà a través del Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, que mobilitzarà gairebé 5.000 milions d’euros fins al 2023 per tal de donar suport a les petites i mitjanes empreses i als autònoms al llarg del seu procés de digitalització. El Govern calcula que podria implicar la digitalització d’1,5 milions d’empreses i negocis.

Digital Toolkit 

Entre les eines del Pla de Digitalització de Pimes destaca el programa Digital Toolkit (DTK). Aquest programa disposa d’un pressupost de 3.000 milions d’euros en subvencions, que es destinaran a què les pimes adquireixin paquets de digitalització ja existents. Aquests paquets, denominats paquets DTK, s’han identificat fins al moment en tres categories.

  • Màrqueting Digital: presència digital, desenvolupament de webs i aplicacions, servei d’allotjament, posicionament i canals de màrqueting digital, desenvolupament de catàlegs de productes, solucions de gestió i anàlisi de clients (CRM), etc.
  • Comerç electrònic: capacitats de comerç electrònic, terminal de punt de venda, etc.
  • Administració d’empresa digital: sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP), aplicacions per a la digitalització i automatització de processos de negocis (comptabilitat, gestió d’inventaris, logística, etc.), factura electrònica, integració amb l’administració electrònica i signatura digital, lloc de treball digital, solucions de mobilitat, fitxatge digital i teletreball, entorn de col·laboració, comunicació i videoconferència, ofimàtica, emmagatzematge i back-up, ciberseguretat, etc.

De la mateixa manera, les empreses que presentin expressió d’interès podran suggerir altres paquets addicionals, o agregacions a aquests. Cada paquet DTK podrà modular-se en tres nivells de complexitat: bàsic, mitjà i avançat.

El Pla contempla també programes destinats a la formació de directius i empleats de pimes, així com a la contractació de professionals especialitzats en transformació digital.

El portal AceleraPyme es reformarà per convertir-lo en el hub de referència nacional per oferir serveis de suport a la digitalització de pimes i autònoms. A través d’aquest portal podran accedir a paquets d’eines i serveis relatius a la sensibilització, l’assessorament i el suport al llarg de tot el procés de digitalització. Les empreses podran accedir a AceleraPyme tant des d’una plataforma digital com a través d’una xarxa de més de 100 oficines distribuïdes per tota la geografia espanyola, en col·laboració amb la Cambra d’Espanya.

Característiques dels ajuts 

La Manifestació d’Interès està oberta a totes les pimes i autònoms, així com a les seves associacions representatives, i també a tota mena d’actors implicats en el procés de digitalització, privats i públics, especialment aquells que puguin exercir funcions d’agents facilitadors i agents digitalitzadors. El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital té especial interès a demanar propostes de consorcis privats o publicoprivats que permetin desplegar projectes que comptin amb gran escala i que tinguin efectes en el conjunt del territori.

El Govern ha identificat, en principi, dos grups diferents de beneficiaris, per tal d’adequar els serveis de digitalització a les diferents necessitats de les empreses. D’una banda, unes 145.000 pimes d’entre 10 a 49 treballadors, i d’altra banda prop d’1.100.000 microempreses (d’un a nou empleats) i 1.600.000 treballadors autònoms.

Test de Nivell de Maduresa Digital 

Per sol·licitar l’ajut, les empreses hauran de realitzar un autoexamen de Nivell de Maduresa Digital per tal d’identificar els paquets DTK més adequats a cadascuna. Pimes i autònoms podran realitzar aquesta prova a través d’AceleraPyme. Només podran triar-se els paquets DTK que resultin de l’autoexamen, amb la finalitat de garantir l’efectivitat de les ajudes i que els paquets es facin servir per pal·liar deficiències i no per substituir serveis ja utilitzats per l’empresa. Per poder sol·licitar l’ajuda també serà necessari complir amb els requisits per ser beneficiari d’acord amb la Llei General de Subvencions.

El Govern ha posat èmfasi en el fet que la transformació digital de les pimes no és només un tema de finançament, sinó que necessitaran assessorament i un acompanyament expert durant tot el procés.

Agents facilitadors 

El Pla de Digitalització de Pimes es basa en la col·laboració entre els sectors públic i privat. Per a això compta amb la participació dels denominats Agents Facilitadors, que estarien enquadrats en dues categories: entitats de suport a les pimes ja existents (entitats locals, oficines i centres de les Comunitats Autònomes, etc.) i els anomenats promotors (entitats financeres, empreses de telecomunicacions, etc.).

Sol·licitar informació